Oqya Kutupxanisi

From Uyghurpedia- Uyghur Énsiklopédiyisi
Jump to: navigation, search

Oqya Kutupxanisidiki Qismen Kitablar

Kitab300.jpgDiqqet uyghir@gmail.com----

Kereklik kitablar uchun uyghir@gmail.com bilen alaqe qiling

eger izdigen kitawingiz bu yerde bolmisimu uyghir@gmail.com gha xet yezing , tepishingizge yardem beridu.


Yeqinqi Kitablar

A history of the Articles of religion

A.C.S.Peacock - Islam and Christianity in Medieval Anatolia

AbdAllah Ibn Umar Baydawi - Nature,Man and God in Medieval Islam

AbdulHamid's daughter

Abu'l Hasan Al Mawardi - Al Ahkam As Sultaniyyah

Adeeb Khalid - Islam after Communism Religion and politics in Central Asia

Adil Özdemir - Visible Islam in Modern Turkey

Afet İnan - Eski Mısır Tarih ve Medeniyeti

Agnes Nilüfer Kefeli - Becoming Muslim in Imperial Russia

Ahmet Seyhun - Islamist Thinkers in the Late Ottoman Empire

Ahmet Temir - Moğolların Gizli Tarihi

Ahmet Yaşar Ocak - Sarı Saltuk Popüler İslâm'ın Balkanlardaki Destanî Öncüsü (13. Yüzyıl)

Akdes Nimet Kurat - 4-18. Yüzyıllarda Karadeniz Kıyısındaki Türk Kavimleri ve Devletleri

Akdes Nimet Kurat - Rusya Tarihi_ Başlangıçtan 1917'ye Kadar

Alev Çinar - Modernity,Islam and Secularism in Turkey

Ali Ahmetbeyoğlu - Avrupa Hun İmparatorluğu

Ali Fuat Türkgeldi - Görüp İşittiklerim

Ali Sevim - Anadolu Fatihi Kutalmışoğlu Süleymanşah

Ali Sevim - Anadolu'nun Fethi_ Selçuklular Dönemi

Ali Sevim - Biyografilerle Selçuklular Tarihi_ İbnül Adim Bugyetüt-taleb fi Tarihi Haleb (Seçmeler)

Ali Sevim - Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi

Ali Sevim & Erdoğan Merçil - Selçuklu Devletleri Tarihi_ Siyaset, Teşkilât ve Kültür

Alistair Horne - A Savage War of Peace; Algeria.19541962

Amit Bein - Ottoman Ulema,Turkish Republic

Anatolian Motifs-Birth-Life-Death

Anette Suzannah Beveridge - Baburnama

Anton Minkov - Conversion to Islam in the Balkans

Arif Müfid Mansel - Ege ve Yunan Tarihi

Atanas Manov - Gagauzlar (Hristiyan Türkler)

Audrey L. Altstadt - Azerbajiani Turks

Audrey L. Altstadt. The Azerbaijani Turks. Power and Identity under Russian Rule (1992)

Aydın Sayılı - Beyruni'ye Armağan

Ayse Gül Altinay - The Myth of the Military Nation

Bahaeddin Ögel - İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi

Bahaeddin Ögel - Türk Mitolojisi 1.Cilt

Bahaeddin Ögel - Türk Mitolojisi 2.Cilt

Baris Ilhan - The Astrology of the Ottoman Empire

Barthes Roland S-Z

Belleten Dergileri/ 1-282 sayıları

Benjamin C. Fortna - State,Nationalisms in ghe Ottoman Empire,Greece and Turkey

Bernard Lewis - Modern Türkiyenin Doğuşu

Betsy Harrell - Anatolian Knitting Designs

Bilal N. Şimşir - Azerbaycanda Türk Alfabesi Tarihçe

Bilal N. Şimşir - Lozan Telgrafları 1. Cilt (1922-1923)

Bilal N. Şimşir - Lozan Telgrafları 2 .Cilt ( Şubat-Ağustos 1923)

Bilal N. Şimşir - Türk Yazı Devrimi

Bill Brady - Commanders of World War Two

Brian Silverstein - Islam and Modernity in Turkey

Bruce Masters - The Arabs of the Ottoman Empire,1516-1918

Bündâri - Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi

Büyük Söylevin 50. Yılı

Can Erimtan - Ottomans Looking West

Carl Brockelmann - İslâm Ulusları ve Devletleri Tarihi

Carol Delaney - The Seed and the Soil

Carol Hakim - The Origins of the Lebanese National idea

Caroline Finkel - Osman's Dream

Carter Vaughn Findley - Turks in World History

Charles A.Frazee - Catholics and Sultans

Chase F. Robinson - Empire and Elites after the Muslim Conquest

Claude Cahen - Türklerin Anadolu'ya İlk Girişi (11. Yüzyılın İkinci Yarısı)

Coene Frederik -The Caucasus

Coleman Barks,John Moyne - The Essential Rumi

Czaplicka,Marie Antoinette - The Turks of Central Asia

Daniel Brower - Turkestan and the Fate of the Russian Empire

David Durand Guédy - Turko-Mongol Rulers,Cities and city life

David Gilmartin, Bruce B.Lawrance - Beyond Turk and Hindu

David McGowan - Programmed to Kill

Dilip Hiro - Inside central Asia

Donald Quataert - The Ottoman Empire,1700-1922

Dr.Fo Moustakis - The Greek-Turkish Relationship and Nato

Dündar Günday - Arşiv Belgelerinde Siyakat Yazısı Özellikleri ve Divan Rakamları

Duygu Köksal - A Social History of Late Ottoman Women

Edirne Manastir ve Selanik Vilayetlerinin Etnografik Yapisi(Fransizca)

Edward Den Ross - The Heart of Asia

Edward J. Ericcson - Ottomans and Armenians

Elena Andreeva - Russia and Iran in the Great Game

Enver Ziya Karal - Selim III. ün Hatt-ı Hümayunları

Erdoğan Merçil - Gazneliler Devleti Tarihi

Erdoğan Merçil - Kirmân Selçukluları

Erol Köroglu Ottoman Propaganda and Turkish Identity Literature in Turkey During 1.st world war

Ersin Kalaycioglu,Ali Çarkoglu - Turkish Democracracy today

Eşref Bin Muhammed - Haza'in'üs - Saa'dat 1460 (H. 864)

Ethel Sara Wolper - Cities and Saints

Fahrettin Kırzıoğlu - Yukarı-Kür ve Çoruk Boyları'nda Kıpçaklar

Faruk Sümer - Selçuklular Devrinde Doğu Anadoluda Türk Beylikleri

Frederick William Hasluck - Christianity and Islam under the Sultans

Fuad Köprülü - Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu

Georg Ostrogorsky - Bizans Devleti Tarihi

George Nafziger - Islam at War

Giacomo E. Carretto - Akdeniz'de Türkler

Gökçe Yurdakul - From guest workers into Muslims

Gotthard Jaeschke - Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi_ Mondros'tan Mudanya'ya Kadar (30 Ekim 1918-11 Ekim 1922)

Gregory H. Franco - Islam in the 21.st Century

Guy Burak - The Second Formation of Islamic Law

Guy MacLean Rogers - The Mysteries of Artemis of Ephesus

Halil Erdemir - Türkish Political History

Halil Inalcik - Living in the Ottoman Ecumanical Community

Hasan Kayali - Arabs and Young Turks

Herbert Adams Gibbons - The Foundation of the Ottoman Empire

Howard M.Federspiel - Sultans,Shamans and Saints

İbrahim Ethem Akıncı - Demirci Akıncıları

İbrahim Kafesoğlu - Harezmşahlar Devleti (485-618) (1092-1221)

İdris Bostan - Osmanlı Bahriye Teşkilâtı_ 17. Yüzyılda Tersâne-i Âmire

III. Türk Tarih Kongresi

İklil Kurban - Doğu Türkistan İçin Savaş

İlhan Tekeli & Selim İlkin - Ege'deki Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşına Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (Tahtakılıç) Bey

Iran Tarih Atlasi(Historical Atlas of Iran)

Işın Demirkent - Türkiye Selçuklu Hükümdarı Sultan I. Kılıç Arslan

İsmail Aka - Timur ve Devleti

İsmail Hakkı Uzunçarşılı - Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri_ Siyasi, İdari, Fikri, İktisadi, Hayat; İlmi ve İctimai Müesseseler; Halk ve Toprak

İsmail Hakkı Uzunçarşılı - Meşhur Rumeli Âyanlarından Tirsinikli İsmail, Yıllık Oğlu Süleyman Ağalar ve Alemdar Mustafa Paşa

İsmail Hakkı Uzunçarşılı - Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı

István Vásáry - Cumans and Tatars

IV. Türk Tarih Kongresi

J. A. Longworth - A Year Among the Circassians

James Kritzeck - Anthology of Islamic Literature

Janet Afary - Sexual Politics in Modern Iran

Janos,Damien - Method,Structure and Development in Al-Farabi's Cosmology

John Freely - Ottoman Architecture

John.L.Esposito, Emad El Din Shahin - The Oxford hand book of Islam and Politics

Juan E. Campo - Encyclopedia of Islam

Julius Welhausen - İslamiyetin ilk Devrinde Dini-Siyasi Muhalefet Partileri

Justin McCarthy - Ölüm ve Sürgün_ Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı (1821-1922)

Kai Hafez - The Islamic World and the West

Kecia Ali and Oliver Leaman - Islam-The Key Concepts

Kenneth W. Estes - US Marine Corps Tank Crewman 1941-45

Kıvameddin Burslan - Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi

L. Ligeti - Bilinmeyen İç Asya

LOPS.01-Maurice Pinay - The Secret Driving Force Of Communism 1963

LOPS.02-Louis Bielsky - The Soviet-Israelite Claw Strangles The Arabs.1977

LOPS.03-Itsvan Bakony - What Is Judaism 1969

LOPS.04-Itsvan Bakony- Chinese Communism And Chinese Jews.1969

LOPS.06-Itsvan Bakony - The Jewish Fifth Column In India.1977

LOPS.07-Afonso Castelo - Is General Spinola The Kerensky Of Portugal.1974

LOPS.11-Itszvan Bakony - Paranoid Judaism.1980

LOPS.12-Esteban Aguila - Watergate-Jewish Conspiracy To Seize USG.1977

Lord Eresley - The Turkish Empire Its Growth and Decay

Luitgard Mols - Western Arabia in the Leiden Collections

Lynn Welchman - Women and Muslim Family Laws in Arabic countries

M.Gammer - Ethnonationalism,Islam and the state in the Caucasus

M.Hakan Yavuz,Peter Sluglett - War and Diplomacy

Macfie A.L. - The End of the Ottoman Empire,1908-1923

Malek Sharif - First Ottoman Experiment in Democracy

Malise Ruthven - Historical Atlas of Islam

Mammad Said Ordubadi - Years of Blood.A History of the Armenian,Muslim Clashes in the Caucasus,1905–1906

Marc David Baer - The Dönme

Maria E. Subtelny - Timurids in Transition

Maria Elisabeth Louw - Everyday Islam in Post-Soviet Central Asia

Mark Sedgwick - Western Sufism

Matar Nabil - Turks,Moors and Englishmen

Maxime Rodinson - Mohammed

Mehmet Altay Köymen - Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi 3. Cilt_ Alparslan ve Zamanı

Michael Hamilton Morgan - (Kayip Tarih)Lost History

Micheal Burgan - Empire Of The Mongolians

Mikhail Kizilov - The Karaites of Galicia

Murat Birdal - The Political Economy of Ottoman Public Debt

Musa Çadırcı - Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları

Mustafa Cezar - Mufassal Osmanlı Tarihi 1. Cilt

Mustafa Cezar - Mufassal Osmanlı Tarihi 2. Cilt

Mustafa Soykut - Image of the Turk in Italy

Neil Silberman - Between Past And Present_ Archaeology, Ideology, and Nationalism in the Modern Middle East

Neslihan Çevik - Muslimism in Turkey and Beyond

Niketas Khoniates - Historia (İoannes ve Manuel Komnenos Devirleri)

Osman Çetin - Sicillere Göre Bursa'da İhtida Hareketleri ve Sosyal Sonuçları (1472-1909)

Osman Turan - Selçuklular ve İslamiyet

Osman Turan - Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar

Özkan İzgi - Çin Elçisi Wang Yen-Te'nin Uygur Seyahatnamesi

Palmira Brummett - Mapping Ottomans

Pappe, Ilan - The Ethnic Cleansing of Palestine

Paul C.Helmreich - From Paris to Sèvres

Paul D. Buell - Historical Dictionart Of The Mongol World Empire

Paul Wittek - Menteşe Beyliği_ 13-15 inci Asırda Garbi Küçük Asya Tarihine Ait Tetkik

Philip Hitti - Capital Cities of Arab,Islam

Philip K. Hitti - History of The Arabs

Ramazan Şeşen - İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri

Refet Yinanç - Dulkadir Beyliği

Reuven Amitai,Michal Biran - Mongols,Turks And Others

Robert Dankoff - An Ottoman Mentality

Roderic H.Davison - Essays in Ottoman and Turkish History

Salâhaddin Elker - Divan Rakamları

SalahEdDin A. Nefeily - Highlights in the Meaning of Al Fatiha

Sameer Akkach - Letters of a Sufi Scholar

Samuel A. Wedms - Armenia; Secret of a christian terrorist state

Sean Mc.Meekin - The Berlin-Baghdad Express

Semavi Eyice - Küçük Amasra Tarihi ve Eski Eserleri Kılavuzu

Shadi Hamid - Temptations of Power

Shahsad Bazhir - Sufi Bodies

Şinasi Altundağ - Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı_ Mısır Meselesi (1831-1841)

Stanford J. Shaw - History of the Ottoman Empire Volume.1

Stanford J. Shaw - History of the Ottoman Empire.Volume.2

Steadman,Sharon R - The Oxford Handbook of Ancient Anatolia

Stephen Turnbull - Genghis Khan,The Mongol Conquest (1190-1400)

Stephen Turnbull - Mongol Warrior (1200-1350)

Stephen Turnbull - The Ottoman Empire1326-1699

Suraiya Faroqhi - Approaching Ottoman History Introduction to the Sources

The Cambridge History of Turkey, Volume 1

The Cambridge History of Turkey, Volume 2

The Cambridge History of Turkey, Volume 3

The Cambridge History of Turkey, Volume 4

The fall of a Abdulhamid

The History of the Saracens Cilt.1

The History of the Saracens Cilt.2

The Quran

The Soviet Army, Operations and Tactics

The Syrian Army ; Doctrinal order of Battle

Thijl Sunier,Nico Landman - Transnational Turkish Islam

Thomas T. Allsen - Culture and Conquest in Mongol Eurasia

Tom Stangade - History of world in 6 glasses

Tuncer Baykara - Hınıs ve Malazgird Sancakları Yer Adları (XVI. Yüzyıl)

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı - Ermeni Terör Örgütü Asalanın Faliyetleri.rar

UK Global Strategic Trend Programme 2007-2036

UK Strategic Defence Programme Out to 2040

Ulrich Rudolph - Al Maturidi and the Devolopment of Sunny Theology in Samarqand

Umar F. AbdAllah - Malik and Medina

Umar S. al Ashqar - Belief in Allah In the Light of the Qur'an and Sunnah

Umut Uzer - An Intellectual History of Turkish Nationalism

Understanding Islam

Uzi Baram - A Historical Archaeology of the Ottoman Empire

V. Sema Arıkan - III. Selimin Sırkâtibi Ahmed Efendi Tarafından Tutulan Rûznâme

Vasfi Şensözen - Osmanoğulları'nın Varlıkları ve II. Abdulhamid'in Emlakı

Vasili Viladimiroviç Barthold - Orta-Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler

Veronika-The Influence of Ottoman Turkish Textiles and Costume in Eastern Europe

Victor E. Marsden - Protocols Of Zion With Preface Notes.1934

W. Eberhard - Çin'in Şimal Komşuları

W. Heyd - Yakın-Doğu Ticaret Tarihi

W.D.Hart - The Evolution Of Logic

W.Rickmer Rickmers - The Duab of Turkestan

Wael B. Hallaq - A History of Islamic Legal Theori

Wilfred Scawen Blunt - Future of Islam

William C.Chittick - The Sufi Doctrine of Rumi

William Hale - Turkish Politics and the Military

Yaşar Yücel & Ali Sevim - Osmanlı Klâsik Döneminin Üç Hükümdarı_ Fatih-Yavuz-Kanuni

Yavuz Aslan - Türkiye Komünist Fırkası'nın Kuruluşu ve Mustafa Suphi

Yusuf Akçura - Üç Tarz-ı Siyâset

Yusuf Halaçoğlu - 14-17. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilâtı ve Sosyal Yapı

Yusuf Has Hacib - Kutadgu Bilig 1. Kısım (Tercüme)

Yusuf Has Hacib - Kutadgu Bilig 2. Kısım (Tercüme)

Yusuf Has Hacib - Kutadgu Bilig 3. Kısım (Tercüme)

Yusuf Has Hacib - Kutadgu Bilig 4. Kısım (Tercüme)

Yusuf Has Hacib - Kutadgu Bilig 5. Kısım (Tercüme)

Zafer Gölen - Tanzimat Döneminde Bosna Hersek

Zbigniev Rau - Magna CartaUyghurche Kitablar

Uyghurche Kitablar Elkitab Torigha Ulaghliq


36 Hele

40 Saet

5-Korpusning Besip Otken Inqilabiy Musapiliri

Abduqadir Damollam Heqqide Qisse

Abduqadir Jalalidin Eserliridin Parchilar

Abdurehim Otkur Sheirliridin

Abdurehim Tileshup Otkur Shierlar Toplimi

Abduweli Ayup Gulen Maqaliliri

Abduxaliq Uyghur Sheirliri Toplimi

Adil Tuniyaz Sheirliridin Tallanmilar

Adolf Hitler Serguzeshtiliri Adolf Hitler

Ah Biz Musulmanmu-Shemis Newid Osmani

Aldar Kosa Letipiliri

Altay Neshriyati We Bashqa Ishlar Toghrisida Eslime Xewir Tomur

Alte Sheher Mektupliri-Nushrwan Yaoshef

Amerikiche Motidil Islam Chushenchisi

Ana Yurt 1- Qisim Sikannir Nusxa

Ana Yurt 2- Qisim Sikannir Nusxa

Ana Yurt 2014-Yilliq 3- San

Ana Yurt 3- Qisim Sikannir Nusxa

Ana Yurt Jurnili 2013-Yilliq 1- San Umumiy 1-San

Ana Yurt Jurnili 2013-Yilliq 2- San Umumiy 2-San

Ana Yurt Jurnili 2013-Yilliq 3- San Umumiy 3-San

Ana Yurt Jurnili 2013-Yilliq 4- San Umumiy 4-San

Ana Yurt Jurnili 2014-Yilliq 1- San Umumiy 5-San

Ana Yurt Jurnili 2014-Yilliq 2- San Umumiy 6-San

Ana Yurt Jurnili 2014-Yilliq 4- San Umumiy 8-San

Ana Yurt Jurnili 2017-Yilliq 1- San Umumiy 9-San

Annining Xatirisianni Firank

Apaq Ghoja Abduweli Eli

Apaq Xoja-Abduweli Eli 2-Qsim

Aqsaray Xiyalliri Nebijan Tursun

Ata- Ana Bolush Aldida Turghanlar Diqitige Memet Imin

Attila Heqqide Riwayet-Ek- Shimis Germaniye

Awwal Neme Qilish Kerekyusup Qerzawi

Axirlashmighan Paranglar Abdurusul Omer Qeshqeri

Ayal Sahabiler-Hewwa Ergend Eshiq

Ayallar Uchun Muhim Petiwalar-Xalid Hesiynan

Azadliq Yolida Izdinish 1-Qisimgh-O-Zulpiqar

Azadliq Yolida Izdinish 2-Qisimgh-O-Zulpiqar

Azadliq Yolida Izdinish 3-Qisimgh-O-Zulpiqar

Azghun Heslar Roman

Azghun Heslar Roman-Sebhe Atesh Alpat

Baburname-Zehiriddin Muhemmed Babur

Bahni Quwwetliguchi Mexpiy Retseplar

Baldur Oyghanghan Adem Xewir Tomur

Balilar Y%D9%94uchun Y%D9%94islamiy Chochekler

Balilargha 40 Hedis

Balingizgha Toghra Kuyunung Erkin Sidiq

Barin Inqilabining 15 Yili

Bayawandiki Gulxan 1-Qism

Bayawandiki Gulxan 2-Qism

Bayawandiki Gulxan 3-Qism

Bayawandiki Gulxan 3-Qism-2

Bayingholin

Bedolet - Barsa Kelmes Yol 2-Kitab

Bedolet - Orkeshlep Aqqan Qaydu Deryasi 3-Kitab

Bedolet - Yanghin Qaplighan Tupraq 1-Kitab

Bengbash Ilhamlar Abdurusul Omer Qeshqeri

Besh Tilliq Manjuche Lughet 1 1957-Yil Neshiri

Besh Tilliq Manjuche Lughet 2 1957-Yil Neshiri

Besh Tilliq Manjuche Lughet 3 1957-Yil Neshiri

Bilimdan 1- San

Bilimdan 2- San

Bilimdan 3- San

Bilimdan 4- San

Bilimdan 5- San

Bilimdan 6- San

Bilimdan 7- San

Bore Ana Toxti Ayup

Bostandin Termiler Uyghur Tarixi Heqqidiki Bayanlar

Bowam Shundaq Ogetken Yarmuhemmet Tahir Tughluq

Boway We Dengiz Hemingway

Bu Yerde Kiyinkilerningmu Heqqi Bar

Bugunki Turkistan-Zekiy Welid

Bulaq 1981-Yil 1-San Umumiy 1-San

Bulaq 2010-Yil 5-San Umumiy 134-San

Burkutler Perwazi

Buxara Yaki Maweraunnehir Tarixi

Buyuk Uyghur Empiratorluqi

Chaghatay Uyghur Tili Heqqide Mupessel Bayan Abduerop Polat Teklimakaniy

Chala Tegken Oq Abdulla Talip

Charwilarni Tez Semritish Heqqide Hekaye Ablet Jume

Chetelde Jedidchiliktin Musteqilliqqiche Turkistan Uchun Kureshler

Chinggizname-Molla Mirsalih Qeshqeri

Choldiki Merwayit Sadir Qadir

Chong Gunahlar -Imam Zehebi

Chong Shahmat Taxtisidiki Qismetlernebijan Tursun

Dawalghush Birinchi Qisim - Abla Exmidi

Dawalghush Ikkinchi Qisim - Abla Exmidi

Dengiz Sergerdani Robinzon Danel Defu

Din Ilim - Pen We Zamaniwiliq 2-Bolum Erkin Sidiq

Din Ilim - Pen We Zamaniwiliq 3-Bolum Erkin Sidiq

Din Ilim - Pen We Zamaniwiliq Erkin Sidiq

Din We Hayat 2000 Sualgha Jawab-Muhemmed Yusup

Dinimni Oginimen

Diwani Ershi Xoja Jahan Ershi

Diwani Nobeti-Nobeti

Dolet Mejlisige Yollanghan Mektublar

Doletlerning Hokumliri-Sheyx Abdulqadir Bin Abduleziz

Donay Deryasidin Orxun Boylirighiche

Dorini Muwapiq Ishlitish Teshwiqat Qollanmisi

Dunya Chong Kemisidiki Junggo We Uyghurlar Erkin Sidiq

Dunya Er Dep Yighlaydu Nurmuhemmet Omer Uchqun

Dunya Kishiliq Hoquq Xitabnamisi

Dunyada Birla Xoten Bar -Abdulla Sulayman

Dunyadiki Eng Ulugh Mal Satquchi

Dunyaning Uyghur Chushenchisi Qurban Weli

Ebga Uyghurlarabdureup Polat Teklimakani

Edebiyat Nezeriyisidin Sual - Jawablar

Egri Shaxning Teqdiri

Ejdad Hekmiti We Ewlad Xislitienwer Metseydi

El - Yurt Heqqidiki Maqal - Temsillerge Sherhi

Elipbe

Elipbe2003-Yil Neshiri

Elipbe2012-Yil Neshiri

Emgek Toxtamigha Ait Talash - Tartishlardin Sual - Jawab

Emir Tomur Koregan Heqqide Qisse-Sherefidin Eli Yezdi

Enqere Mehbusi Soad Derwish

Eqilfon Arqiliq Islamlishish Uyghur Ijtimaiy Alaqe Torining Ozgirishige Nezer

Ereb Tili Grammatikisi Qaidiliri Derisliki-Doktur F- Abdurehim

Erebche - Uyghurche Chong Lughet 2 - Muhemmed Salih

Erebche - Uyghurche Lughet Ablikim Nurmuhemmet Haji

Erebche - Uyghurche Yengi Sozlukler Qollanmisi

Erzan Janlargh-O-Zulpiqar

Eserler Toplimi Seyyid Ebul E%E2%80%8dla Mewdudi

Eshu Yillarda Merhum Exmetjan Qasimi Heqqide Korgen - Bilgen We Anglighanlirimdin Eslime - Ershid

Esir Bosughisida Muxtar Mexsut

Etebetul Heqayiq Exmet Binni Mexmut Yukneki

Etirap Qilishqa Bolmaydighan Ikki Porterit Yusup Xas Hajip We Mehmud Qeshqiri

Etirgul Melike Adil Imin

Exel 2007din Ornekler

Eynek

Farabi We Uning Pelsepe Sestimisi-Abdushukurmuhemmetimin

Ferhad-Sherin Molla Sidiq Yerkendi

Feriddun Ettar-Ezizi

Filyetonlar

German Tilini Tiz Oginish Qollanmisi

Ghaliplarning Xaraktiri We Sawaqlirierkin Sidiq

Ghazat Der Mulki Chin Molla Bilal Binni Molla Yusup

Gheni Batur

Gherb Maaripidiki Yengiliq We Ilgharliqlar Erkin Sidiq

Gherbiy Yurt-Tariximizdiki Xaqanlar Nurulla Momin Yulghun

Gheywet Uning Ijtimaiy Turmushqa Bolghan Yaman Tesiri

Ghulja Yoli Roman - Xemit Hemrayew

Ghunchem Uch Perde Besh Korunushluk Dramazunun Qadiri

Gomindang Hokumitining Shinjang Siyasiti We Uning Aqiwiti

Gugumgh-O-Zulpiqar

Gulistan Sheyix Sedi

Gulxandin 101 Keche-Gulnisa Imin Gulxan

Harghin Hislargh-O-Zulpiqar

Hayat Qesidisi Enwer Ablet Sheydai

Hayat Shundaq Exet Turdi

Hayatingizda Bosush Hasil Qilidighan 17 Leksiye

Hazirqi Zaman Uyghur Edebiy Tilining Imla Lughitiimla We Teleppuz Qaidisi

Hazirqi Zaman Uyghur Edebiy Tilining Imla We Teleppuz Lughiti

Hazirqi Zaman Uyghur Tili

Hazirqi Zaman Uyghur Tili Dialektliri Mirsultan Osmanow

Hazirqi Zaman Uyghur Tili Girammatikisi Cheng Shilyang

Hazirqi Zaman Uyghur Tili Girammatikisi Xemit Tomur

Hazirqi Zaman Uyghur Tili-2

Hazirqi Zaman Uyghur Tili3-Bolum

Hedis Heqqide Mulahize Tewpiq

Hekayetler Dunyasidin Islam Ghunchilirigha Terbiyelik Hekaye-Chochekler

Hekayettin Hekmetler 6 - Rohiy Halet We Teqdir

Hekayilerdin Tallanmajalalidin Behram

Hemshiriler Mesture

Heqiqetning Elani-Rehmetullah Hindiy

Heriketlik Balilar Oyunliritallanghan Balilar Oyunliri

Hesen Elbesrining Qeder Risalisi We Sherhi Mustafa Islamoghli

Hesetxorlar Abduweli Raxman Heqqaniy

Himmetning Kozini Himmet Achidu Muxbirlar Oqushluqi

Honlarning Omumiy Tarixi-Lin Gen

Honlarning Qisqiche Tarixi-Turghun Almas

Hududulalem

Hunlarning Omumiy Tarixi

I Islam Dewetchiliri Esinglarda Tutunglar-Ebulela Mewdudi

Idiqut Ulugh Uyghur Elining Dolet Tamghisi Heqqide Mulahize Qurban Weli

Igerlik At Abdullah Talip

Ijadiyet Heqqide Hekmetler

Ilham Checheklirimemet Imin Toxtiniyaz

Ili Dolqunliri 1-Qisim Abduraxman Qahar

Ili Dolqunliri 2-Qisim Abduraxman Qahar

Ilmiy Asastiki Qosh Tilliq Maarip Qandaq Bolidu Erkin Sidiq

Iman We Kishlik Hayat -Doktur Yusup Qerdawiy

Imanning Tuwrukliri 1-Qsim-Muhemmed Qutub

Ingilizche - Uyghurche Lughet

Insan Tebiitidiki Artuqchiliqlar Dale Karneg

Insaniyetning Islam Medeniytige Muhtajliqi-Yusup Qerzawi

Iparxan

Irik Karil Resimlik Kitabliri Terjime Toplimi 2-Qisim

Irik Karil Resimlik Kitabliri Terjime Toplimi 1-Qisim

Islam Dindiki Halal We Haram-Muhemmed Yusup

Islam Dinini Omumi Tunushturush

Islam Dinning Rohi-Epip Abdulpetta Tebbare

Islam Eqidiliri-Muhemmed Yusup

Islam Heqiqet Bilen Sepsete Ottursida

Islam Iqtisadshunasliqi Heqqide Tetqiqat

Islam Medeniytining Pezilet Nemuniliridin-Weqib Infaq Xizmet

Islam Sheriitining Meqsetliri-Abdurahman Jamal Kashigheriy

Islam Sheriitining Meqsetliri-Abduraxman Jamal Kashigheriy

Islam Tarixi-Mehmet Ozdemir

Islam Telimati Asasliri-Ibni Abduqadir Abid

Islam Telimatidin Sual-Jawablar2-Kitab-Ibni Abduqadir Abid

Islam Xettatliq Seniti Jewherliri-Enwer Semet Gherbiy

Islamda Ewlad Terbiyelesh Usuli

Islamda Kishlik Hoquq-Muhemmed Ezzuheyli

Islamdiki Aile Tuzumi-Muhemmed Yusup

Islamdiki Siyasiy Tuzum-Muhemmed Abdulqadir Ebu Farsi

Islamiyettiki Meshhur Shexsler Eserler We Yurt-Jaylar

Ismail Ghaspirali

Ix-Xii-Esirlerdiki Uyghur Doletliri A- G- Malyawkin

Iz Abdurehim Otkur

Iz Basar Tot Xelipe

Iz Jurnili 2017-Yili 1-San-Pesillik Jurnal

Iz Jurnili 2017-Yili 1-Sansilawiyan Yeziqi Nusxisi

Iz Qayta Ishlengen Nusxa

Izdinish Jurnili 2017-Yilliq 2-San

Jahalet Pirliri Shinjangda

Jallat Xenim

Jallat Xenim 1- Qisim

Jallat Xenim 2- Qisim

Jennetning Achquchi

Jimjit Oy Roman-Orxan Pamuk

Junggo Hazirqi Zaman Hekayiliridin1 - Tuyuq Yol

Karwangha Yetishweling-Shehid Abdullah Ezzam

Kashigher Tarixi-Mehmed Atif

Kassandra Tamghisichingiz Aytmatow

Kazaklar Aqsuda-Eziz Sawut

Kechikip Bayqalghan Ezinxawir

Kechkuz Zordun Sabir

Kechmish Xalide Israil

Kelile We Demine

Kendirliktiki Chush Weli Dawut

Kespi Xenzu Tili

Kishilik Tereqqiyat Heqqidiki Yazmilar 2-Qisim Erkin Sidiq

Kishilik Tereqqiyat Heqqidiki Yazmilar 3-Qisim Erkin Sidiq

Kishilik Tereqqiyat Heqqidiki Yazmilar Birinchi Qisim Erkin Sidiq

Kitabimni Oginimen

Koktatlarni Tonush

Kongul Konguldin Su Icher - Biliwal We Selkin Tor Bekiti Sohbet Xatirisi

Konguldin Kongulge Yol-Toxti Baqi Artishi

Koz Yeshida Nemlengen Zemin

Lay Su Ichken Janlar

Leyghan Bulaq Wisal Deqiqiliri 7-Qism

Leyighan Bulaq Qarchuqta Qatqan Qan 4-Qisim

Leyighan Bulaq Axirqi Doqal 5-Qisim

Leyighan Bulaq Yugensiz Otmigen Yillar6-Qisim

Leyighan Bulaq 6 Qisim Toplam

Lotpulla Mutellip Eserliri

Mana Bu Islam-Muhemmed Yusup

Manas Deryasidin Qaytish-Sawdanof Zahir

Mason Teshkilatining Qisqiche Tarixi

Matematika Tallanma Derslik 2-1

Matematika Tallanma Derslik 2-3

Matematika Tallanma Derslik 4-4

Medeniyet Izliridin Tughulghan Heslarabdukerim Rahman

Mehmud Qeshqerining Hayat Shejerisi

Melike Amannisaxan Tarixiy Roman-Tursun Yunus

Memet Awaq - Yashar Kamal Turkiye

Memet Awaq - Yashar Kamal Turkiye - Ikkinchi Qisim

Memet Awaq Heqqide Parang Abdurehim Abletxan

Memtili Ependi

Memtili Ependi Sheirliri

Men Kechken Kechikler Roman-Sopaxun Suwuruf

Mengguluk Seghinishpoweist-Abdukerem Qadir

Mening Gherbiy Diyarim - Sening Sherqiy Turkistaninguyghurche

Mening Guzel Dinim 1

Mening Guzel Dinim 2

Mening Guzel Dinim 3

Mening Guzel Dinim 4

Mening Kuresh Yolum 2-Qisim Adolf Hitler

Meshel Koturgen Kishilerxalide Israil

Meshhur Olimalarni Eyiblimeslik Toghrisida-Sheyxulislam Ibni Teymiye

Meshhur Shexislerning Pendi - Nesihetliri Tallanma

Messionerlarni Alaqzade Qiliwetken Suallar

Mexdum Ezem We Uning Ewladliri 1-Qism

Mexdum Ezem We Uning Ewladliri 2-Qism

Meyip Firqet Uyghur

Milliy Armiyining Qisim Qurulmisi Toghrisida

Milliy Xizmetke Dair Izdinish We Emeliyet Ismail Ehmed

Ming Oy We Perhad - Shirindastan

Mng Qiyalanargul Sultan Qizi

Moskiwa Xiyalliri Nebijan Tursun

Muhakemetul Lugheteyn Ikki Til Munazirisi - Elishir Nawayi

Muhemmed Eleyhisalamning Hayati-Ebubekri Sirajiddin

Muhemmed Sellellahu Eleyhi Weselemmedine Dewri

Muhemmet Niyaz Manglay Jemetining Aile Tezkirisi

Munapiqlarning Supetliri- Imam Ibni Qeyyum Eljewziye

Mustemlike Uyghuristanning Kundilik Xatiriliri

Musulmanliqim Mendin Nemilerni Telep Qilidu-Pethi Yeken

Muxbirliq Senitimuxtar Mexsut

Muzat Ana Qurban Molniyaz

Nadir Maqaliler Toplimi 3

Nadir Maqaliler Toplimi 4

Nadir Maqaliler Toplimi 5

Nasa We Kainatqa Ait Ishlar Erkin Sidiq

Netijilik Uyghurlar Erkin Sidiq

Nijatliq Yoli-Abdul Ehed Hapiz

Nimshehit Eserliri

Nobelning Wetinidin Tarim Oymanliqigha Nezereset Sulayman

Nuzhetul Mutteqiyn-Muhemmed Salih Hajim

Nuzugum Tarixiy Roman-Turghan Toxtem

Odssusning Dengizdiki Kechurmishliriyunan

Oghlum Aldinggha Qara 2-Qisim-Yarmuhemmed Tahir Tughluq

Olimpik Heqqidiki Hekayiler

Oluwelish Senitiperhat Tursun

Omur Dastani Tengritaghda Guldurmama Eslime 2

Omur Dastani Zulum Zindanlirida Eslime 1

Onguk Adaletgh-O-Zulpiqar

Oqughuchilar Hekaye Dersxanisi 1

Oqughuchilar Hekaye Dersxanisi 2

Oqughuchilar Hekaye Dersxanisi 3

Orxun Boylirigha Seper

Orxun Uyghur Xanliqining Qisqiche Tarixi Ehmed Sulayman Qutluq

Orxun Uyghur Xanliqining Qisqiche Tarixi-Ehmed Sulayman Qutluq Neshir Nusxisi

Orxundin Jewherler Birinchi Kitab

Orxundin Jewherler Ikkinchi Kitab

Osmanliy Sultanliri-Ughuzlar Heqqide Melumat

Osmurler Uchun Diniy Sawat 1-Qism-Muhemmed Yusup

Ot Arili Muxtar Mexsut

Otken Kunler Roman-Abdulla Qadir

Otluq Nepesleromer Sayit Jewlani

Ottura Asiya Tarixi 1-Qisim Wang Jiley

Ottura Asiya Tarixi 2-Qisim Wang Jiley

Ottura Asiya Tarixiy Tezisliri

Ottura Asiyadiki Islam Mezhepliri- Zemir Sedullazade Perhat Ghappar

Ottura Asiyagha Leghmen Bilen Tonuliwatqan Uyghurlar

Ottura Esir Uyghur Jemiyiti-Toxti Muzart

Oyghanghan Zimin 1-Qisim

Oyghanghan Zimin 2-Qisim

Ozbekistan Islam Alimi Abduweli Qari Dersliridin Tallanmilar

Ozingizge Qoymichiliq Qilishtin Saqlining Ablet Jume Tupraq

Ozluk We Kimlikeset Sulayman

Ozlukidin Ogenguchiler We Til Oqutquchiliri Uchun Ingiliztili Girammatikisi

Pajie We Koresh Ichide Otken Hayatbarat Haji

Parijdiki Uyghur Qizining Bayani Muqeddes Mijit

Pars Tilidin Asas Xemit Tomur

Passip Yaxshidin Aktip Yaxshigha-Mustapa Islamoghli

Perzent Terbiyesidiki Negizlik 100 Nuqtachetel Perzent Terbiyisidin Nadir Uzundiler

Perzentlirimizni Qandaq Terbiyeleymiz-Muhemmed Yusup

Pewquladde We Adettiki Chaghlarda Qollilindighan 36 Tedbir -Harowon Singir

Peyghember Eleyhisalamning Ewlad Terbiylesh Usuli-Muhemmednur Bin Abdulhefiz Suweyd

Peyghembirimizning Guzel Exlaqi Heqqide Hekayler -Maxmut Sami Kanbash

Peziletlik Emeller-Pighaniy

Qabusname-2

Qandaq Qilip Uchunchi Kuz Hosuli Qolgha Keldi Ablet Jume

Qanliq Tarix Achchiq Eslime-Nebijan Tursun

Qanliq Yer Roman-Memtimin Toxtayow

Qara Chayishapliq Qiz 3-Qism-Jalalidin Behram

Qara Juldiki Jeng

Qara Juldiki Jeng Tuzitilgen Nusxisi

Qaraxanilarning Qisqiche Tarixi Haji Nur Haji

Qaraxanilarning Qisqiche Tarixi Haji Nur Haji-2

Qaraxaniylarning Dolet Teshkilati- Rishat Genj

Qaraxaniylarning Qisqiche Tarixi-Haji Nurhaji

Qarlighach Uwa Salghan Aywanda-Nurmuhemmet Toxti

Qaynam Orkishi Abdullah Talip

Qayta Shekillendurulushtin Qayta Shekillendurushke Ruqiye Turdush

Qedimki Uyghur Medeniyiti-Imin Tursun

Qedimki Uyghur Tili Lughiti

Qedimki Uyghur Yazma Yadikarliqliridin Tallanma

Qedimki Uyghurlarning Tarixi Dastani-Ughuzname

Qedimki Uyghurlarning Tarixiy Dastani Oghuzname

Qedimki Zaman Uyghur Edebiy Tenqidchilik Tariximuhemmetqari Eysa

Qelb Sadaliri-Ibni Abduqadir Abid

Qerz Puldin Pul Tepish 1-Qisim Ablet Jume Tupraq

Qerz Puldin Pul Tepish 2-Qisim Ablet Jume Tupraq

Qeshqer Tezkirisidin Termiler-Muhemmetimin Qurbani

Qeshqerge Qayta Seper-Gunnar Alfred Yarring

Qeshqeriye A-N-Koropatkin

Qeshqeriye Ingilizche Neshiri

Qeshqeriye Rusche Neshiri

Qisas Qahar Jelil

Qismet Roman-Alimjan Ismail

Qiteler Ara Qanatlanghan Kuy Senuber Tursun

Qiyin Waqitqa Taqabil Turushning 14 Usuli Erkin Sidiq

Qizil Chachliq Ayal Roman-Orxan Pamuk

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi1 Bashmaltaqchiliq Qiz

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi1 Bore Bilen Qozichaq

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi1 Ikki Dost

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi12 Chashqanning Yighin Echishi

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi12 Xushxuy Shahzade

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi12 Yaghach Qonchaqning Serguzeshtisi

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi13 Set Ordek Chujisi

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi2 Eqilliq Nesirdin Ependi

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi2 Eyiqchaqning Mehman Chaqirishi

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi3 Eqilliq Tashpaqa

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi3 Eyiqchaqning Chish Tartquzushi

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi4 Bore Keldi

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi4 Eqilliq Toshqan

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi5 Altun Palta

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi5 Aqqu

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi5 Aslanning Beliq Tutushi

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi5 Bulbul

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi5 Dunggu Ependi

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi5 Kolbasa

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi6 Eli Baba

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi6 Sopisopiyangning Naxsha Eytishi

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi7 Chaqmaq Quta

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi7 Maymun Bilen Timsah

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi7 Shexsiyetchi Toshqan

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi7 Xoja Bilen Qazan

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi8 Eyiq Bilen Tulke

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi8 Hurun Tulke

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi8 Kichik Melike

Qizil Yingnaghuch Chochekler Mejmuesi8 Maymun Bilen Qisquchpaqa

Qizil Yingnaghuch Ilim-Pen Sawatliri1 Haywanat Dunyasi

Qizimning Kundilik Xatirisitursunay Huseyin Rizwangul Huseyin

Qosh Meschit Memeteli Zunun

Qosh Meschit-Muhemmeteli Zunun

Qum Aral Aminigul Hekim

Qum Basqan Sheher Memtimin Hoshur

Qum Basqan Sheher Qayta Ishlenge Nusxa

Quran Kerim Ehkam Ayetliridin Tepsirler2-Qisim-Muhemmed Eli Sabuniy

Quran Kerim Ehkam Ayetliridin Tepsirler-Muhemmed Eli Sabuniy

Quran Kerim Koznikidin Hezriti Eysa

Quran Kerim Surilirining Idiyiwi Mezmuni

Quran Kerim Tepsiri-Ibini Kesir 1-Qsim

Quran Kerim Tepsiri-Ibini Kesir 2-Qsim

Quran Kerim Tepsiri-Ibini Kesir 3-Qsim

Quran Kerim Tepsiri-Ibini Kesir 4-Qsim

Quran Kerim Tepsiri-Ibini Kesir 5-Qsim

Quran Kerim Tepsiri-Ibini Kesir 6-Qsim

Quran Kerim Uyghurche Terjime Tekisiti

Quran Kerimdiki Axirqi Uch Parining Tepsiri

Quran Kerimdiki Tot Asasiy Termin

Quran Kerimning Matematikliq Heqiqetliri-Pighani

Quran Kerimning Sirliri-Omer Chelikturkiye

Quran Sayisida 1-Pare-Shehid Seyyid Qutub

Quran We Hayat-Abduraxman Jamal Kashigheriy

Quranchilarning Hedis Heqqidiki Shubihliri-Mehmud Ibni Muhemmed Mezrue

Qurandiki Seweb-Netije Qanuniyetliri-Abdurahman Jamal Kashigheriy

Quran-Kerimde-Isah-Mesih

Qutadghubilik Qahire Nusxisi

Qutadghubilik We Qanun

Qutadghubilik We Sherq-Gherb Medeniyiti Lang Ying

Qutadghubilik Wina Nusxisi

Qutadghubilikdiki Bayat Nami Heqqide Qurban Weli

Qutadghubilik-Kutadgu Bilig

Rabiye - Seidin

Rehmet Shamalliri We Quran Mojiziliri-Osman Nuri Topbash

Rengdar Hayat Tursun Ghojiabdulla

Reqibler We Ittipaqdashlar Jon - W - Garwer

Rozi Sayit Sheirliri

Saghlamliq Tewsiyeliri

Saqlinishqa Tigishlik Sel Qareliwatqan Gunahlar

Seddi Iskendereiy Molla Sidiq Yerkendi

Seherde Korgen Chushtursunay Huseyin

Sehihulbuxari Jewherliri We Qestelani Sherhieng Yengi Sikannir Nusxisi

Sehihulbuxari Jewherliri We Qestelani Sherhi

Sehra Nezmiliritursunay Huseyin

Sehradiki Pajielik Nikah Abduraxman Muhemmed Turkiy

Seidiye Xandanliqigha Dair Materiyallar-Shah Mehmut Joras

Sekkiz Suritim Tursunbeg Ibrahim Taymas

Semender Muhemmed Ehmed Chopani

Sersen Roh Roman-Exet Turdi

Serxil Balilar Qoshaqliri1 Diki-Diki Toshqan

Serxil Balilar Qoshaqliri3 Adash-Adash Bolayli

Sewdaliq Teejjupnamisi Abdushukur Muhemmetimin

Seyt Nochi Tarixi Dastan

Shah Meshrep Heqqide Hekaye Batur Rozi

Shahname-Obulqasim Firdewis

Sherq Mutepekkuri Elshir Newai-Eset Sulayman

Sherq Yultuzlirini Izlep-Nezire Muhemmed Salih

Sherqiy Turkistan Doliti Xam Xiyalining Berbat Bolushi

Sherqning Buyuk Peylasopi Farabi-Batur Rozi

Sherqning Kozi - Farabi Heqqide Hekaye Batur Rozi

Shimaliy Sulaliler Tarixi-Li Yenshu

Shinjang Edebiyat-Seniti-Jurnal

Shinjang Ijtimaiy Penler Munbiri- Islam Pelsepe Tarixi2004-Yilliq Alahide Toplam

Shinjang Ijtimaiy Penler Munbiri2008-6 Mehmud Kashigheriy Yili Mexsus Sani

Shinjang Ijtmaiy Penler Tetqiqati 1984-Yili 7- 8-Sanliri

Shinjang Jungyi Osumluk Doriliri

Shinjang Tarixi Matiriyalliri 3-Bolum 1981-Yil Neshiri

Shinjang Tarixini Toghra Sherhleyli-Tyen Weyjang

Shinjang Tezkirichiliki 1-4 1998-Yil Neshiri

Shinjang Yilnamisi 2005

Shinjangda Otken Islam Xanliqlirining Qisqiche Tarixi- Li Jishin

Shinjangdiki Milliy Bolgunchilikke Qarshi Turush Kuresh Tarixi

Shinjangdiki Milliy Bolgunchilikkke Qarshi Turush Kuresh Tarixi

Shinjangning Yerlik Tarixidin Qisqiche Oqushluq-Xe Fulin

Shirin Bulaq

Shirin Kalamterjimihal Muhemmed Eleyhisalam

Siyit Nochi Uchturpanda Imam Muhemmet

Siz Bilishni Xalaydighan Eng Muhim Sirlar

Sorang Quran Kerim Jawab Beridu

Stanbul Turikche Deris Kitabi

Sultan Alaiddin Eratna-Kemal Godeturkiye

Sutuq Bughraxan Seypidin Ezizi

Tajikimning Yurikide Men Baturjan Ataxan

Tapshurulmighan Xetler

Tar Tajik Milliy Yezisi Tarixiy Materiyalliri

Tarimdin Sada - Uyghurche Oginish Qollanmisi

Tarixi Xatirler-Simachiyen

Tarixiy Eminiye Neshiriy Nusxa- Molla Musa Sayrami

Tarixiy Eminiye-Molla Musa Sayrami

Tarixiy Hemidi-Molla Musa Sayrami

Tarixiy Hemidineshiriy Nusxisi- Molla Musa Sayrami

Tarixiy Reshidiy2-Qism-Mirza Muhemmed Heyder Koregan

Tarixiy Reshidiy-Mirza Muhemmed Heyder Koregan

Tarixiy Teberi-Ebujefer Muhemmed Binni Jerir Teberi

Tasadipiy Zexmilenguchilerni Qutquzush Heqqide Sawat

Tatar Tarixi-Gh- Ghezyz

Teklimakan Tarim Degen Nam Heqqide Mulahize

Teklimakangha Dumlengen Roh Eset Sulayman

Tengri Qamchisi - Attila Yusupjan Yasin

Tengri Qamchisi Attila-Yusupjan Yasin

Tentawi Jewherliridin Tallanmilar

Terim Sen Mening Baghrim Ablet Jume

Tewarixi Musqiyun Qayta Ishlengen Nusxisi

Tewarixi Musqiyyun

Tewhid Heqiqiti-Yusup Elqerdawiy

Tewhid Kitabi-Peziletlik Sheyx Salih Ibni Pewzan Elpewzan

Tezkirei Ezizan

Tilimizni Toghra Saqlap Qelish Heqqide Erkin Sidiq

Tilla Yopurmaqlartursunay Huseyin

Tinjimas Uyghur Diyari

Toluq Ottura Mektepler Uchun Uyghur Xelq Maqal - Temsilliri We Uning Yeshmisi

Torda Buzulghan Ayalpoweist-Yasinjan Abdujelil

Tot Xelipe Mehmud Shakir

Toxti Janbaz-Abla Imin

Toxti Pokan Chatma Hikayiliri

Tumaris Abdulla Sawut

Turghun Almas Uyghurlar Sikannir Nusxa

Turk Tili Girammatikisi Merdan Metqasim

Turkche 1- Sinip Dersliki Turkche-Uyghurche Elkitap

Turkche Sozler

Turkche Sozlishish

Turki Tillar Diwani Birinchi Tom

Turki Tillar Diwani Ikkinchi Tom

Turki Tillar Diwani Uchunchi Tom

Turkistan Qayghusi Elixan Tore

Turmushning Muhim Sawatliri We Sawaqlirierkin Sidiq

Turpan Wesiqiliri Hojjet - Wesiqiler

Tutqunpoweist-Eziz Eysa

Uch Dosit Roman-Jalalidin Behram

Uhsinish Sadayi

Ulugh Turkistan Pajiesi

Umid Tiniqliri Abdurehimjan Yusup Umid

Untulmas Eslimiler-Harun Qirqil

Urumchi Sohbitidin Shinjang Tinich Azad Bolghangha Qeder

Uyghur 12 Muqami Tekistliri Ustide Tetqiqat

Uyghur Elichi Retsipliri Momilarning Shipaliq Qoli

Uyghur Etnografiyisiabdurehim Hebibulla

Uyghur Kilasik Edebiyati Qisqiche Tarixi-Gheyretjan Osman

Uyghur Maarip Tarixidin Ocheriklar Abdullah Talip

Uyghur Maaripi Tarixi Abdulla Talip

Uyghur Maaripigha Nezer Jik Honter

Uyghur Mazarlirirahile Dawut

Uyghur Meshhurlirining Qisqiche Terjimihali

Uyghur Musapirlirining Otmushi We Buguni

Uyghur Orp - Adetliri

Uyghur Pelsepe Tarixi-Abdushukurmuhemmetmin

Uyghur Sheiriyitidiki 100 Parche Meshhur Sheir

Uyghur Xeliq Tarixi Qoshaqliri

Uyghur Tarixi Birinchi Qisim 1 Lyu Zishiyaw

Uyghur Tarixi Birinchi Qisim 2 Lyu Zishiyaw

Uyghur Tarixi Heqqide Ishengusiz Riwayetler

Uyghur Tarixi Ikkinchi Qisim 1 Lyu Zishiyaw

Uyghur Tarixi Ikkinchi Qisim 2 Lyu Zishiyaw

Uyghur Tarixidiki Alte Bitim-Qurban Weli

Uyghur Tarixidiki Din-Itiqad Qurban Weli

Uyghur Tarixidiki Honer-Texnika Qurban Weli

Uyghur Tebabiti Tengiqchiliqi

Uyghur Tebabiti Uzuqshunasliq Ilimi Nuqtinezerlirining Turghuzulushi Amir Abduqadir Telimat

Uyghur Tebabiti Yengi Retsepliri

Uyghur Tebabitide Meniy Baldur Yurup Ketishning Aldini Elish We Dawalash

Uyghur Tibabetchilikining Pichandiki Tereqqiyatigha Nezer

Uyghur Tili Elipbesi1936-Yil Qeshqer

Uyghur Tilining Izahliq Lughiti

Uyghur Torbetchilikige Omumiy Nezer

Uyghur Xelq Chochekliri

Uyghur Xelq Chochekliri 19

Uyghur Xelq Maqal - Temsilliri Izahliq Lughiti

Uyghur Xelq Qoshaqliri

Uyghur Xelq Tarixiy Qoshaqliri

Uyghurche - Rusche Lughet 1968-Yil Neshiri

Uyghurche - Turkche Eng Guzel Meseller

Uyghurche - Turkche Hemrah

Uyghurche - Turkche Lughet 1989-Yil Neshiri

Uyghurche - Turkche Lughet E-N-Nejib

Uyghurche - Xenzuche Lughet 2006-Yil Neshiri

Uyghurche Xeritiler Toplimi

Uyghurche Xetme Quran Duasi

Uyghurche-Yapunche Sozluk

Uyghurlar Dot Emes Eqilliq Erkin Sidiq

Uyghurlar Eneniwi Exlaqi-Enwer Semet Gherbiy

Uyghurlar Sherqte We Gherbde Gheyretjan Osman

Uyghurlar Tarixta Qurghan Dolitini Eslige Kelturushning Tarix We Xelqara Siyaset Asasliri

Uyghurlar We Ejdadliri-Qurban Weli

Uyghurlar We Ularning Turmush Medeniyiti Toghrisida Abdushukur Muhemmetimin

Uyghurlarda Famile-Enwer Semet Gherbiy

Uyghurlarda Nesebname-Enwer Semet Gherbiy

Uyghurlarda Nesebnamesikanir Nusxisi-Enwer Semet Gherbiy

Uyghurlarda Perhizler-Enwer Semet Gherbiy

Uyghurlarni Basturush We Yoqitishqa Ait Ichki Hojjetler

Uyghurlarning Iptidaiy Engi We Pelsepe Bixliri-Ablimit Omer Bilge

Uyghurlar-Turghun Almas Dunya Uyghur Qurultiyi

Uyghurluq Endishisiabduweli Ayup

Uyghurning Orni Nede 1-Qisim

Uyghurning Orni Nede 2-Qisim

Uzulmes Tarixiy Rishte

Weten Qedri

Windows 7 Ni Tiz Oginish Qollanmisi

Word 2007din Ornekler

Xarabati-Abbas Moniyaz

Xataliq Kimdin Otuwatidu Isitqlal Heriketliri Toghrisida Qisqiche Mulahize

Xemiyewi Oghut Ishlitish Qollanmisi Muxter Qari

Xenname-Bengu

Xenzuche-Turkche-Uyghurche Turkum Sozler Lughiti

Xewername 1-Sani

Xewername 2-Sani

Xewername 3-Sani

Xewername 4-Sani

Xewername Iyun Umumiy 6-Sani

Xewername Umumiy 2-Sani

Xewername Umumiy 5-Sani

Xislet Tunisa Osman

Xojilar Jemeti Heqqide-Wey Lyangtaw

Xotendiki Qedimki Izlar Nizamidin Toxti

X-Viii Esirlerdiki Gherbiy Yurt Heqqide Tetqiqat-Xutawa

Ya Musteqilliq Ya Olumizchimen

Yadlashqa Qolay Ixcham 300 Hedis

Yaghach Medalmuhemmed Ehmed Chopani

Yaghach Qonchaq Pinokko - Karlo Kollodiitaliye

Yaghachchiliq Texnikisi Obulhashim Qasim Qaynaq

Yalqun Rozi Maqaliler Toplimi 1-Tom

Yashliqimda Yezilmighan Sheirlartursun Niyaz

Yatliq Bulalmighan Qizlar Roman-Exmetjan Qurban Sabiri

Yawa Kepter Nurmuhemmet Yasin Orkishi

Yaxshilarning Baghchisi Hedisler Toplimi

Yehudiylarning Qed Koturush Tarixi

Yeken - Seidiye Xanliqining Qisqiche Tarixi

Yengi Imla Qaidisi Heqqide Zoruriy Sawat Abduletip Tashpolat

Yengi Maarip Bayraqdari-Abduqadir Damolla Batur Rozi

Yerim Asman Muxtar Mexsut

Yerken Xanliqi Tarixidin Qisqiche Bayan Wey Lyangtaw

Yeziq Ozgertish Toghrisida 1960- Yili Neshir Qilinghan Kitap Heqqide

Yigit Degen Shundaq Bolsa

Yipek Yolidiki 99 Sir-Chyendaw Shinsiyaponiye

Yolwas Olturgen Ezimet We Kir Yuyiwatqan Er Extem Omer

Yuen Sulalisi Dewrdiki Uyghurlar Heqqide Tetqiqat-Shang Yenbin

Yulghundiki Yurek Emetjan Qurban

Zamane Axirining Ayalliri

Zamanimizdiki Uyghur Keshpiyatchiliri

Zepername Molla Shakir

Zindan Xatirsi-Zeynep Ghezzali

Zubdetul Exbar Ebu Muhemmed Hesen

Zulmetlik Tupraq

Zulmetlik Tupraq Roman-Ablimit Ghojabdulla Qaraqash


Divan-u-Lugat-it

Alp Ertunqa-Divan Il Lughat1

Anlambilimsel Baghlamiyla Divani Lughatit Turkde Mutfaq Kulturu

Bektashi Adab Ve Erkani

Dede Omer Rusheni Divaninda Soz Ve Konushma Adabi Ile Ilgili Hususlar

Dil Mahmud Kashgharinin Divanu Lughat Turk Eseri Uzre Biblioqrafik Ve Qrammatik Gosterici

DIVAI LUGAT ÜZR?.Docx

Divan Ile Anadolu Aghizlarindaki Ortaq Ogheler Uzerine.Doc

Divan Lugat It-Turk.Msi

Divan Sheirinin Mitolojik Qushlari Huma- Anka Ve Simurgh

Divan Uzre-Saim Sakaoghlu

Divana Gore Bir Neche Soz

Divana Hinc

Divanda Aghizlik Uzre

Divanda Atasozleri- Atiye Nazli

Divanda Bayram Sozu

Divanda -Bitgi-Butanik Terimleri-

Divanda Botanik Terimleri

Divanda Chalqi

Divanda CHIN Ve MACHIN Sozleri

Divanda -Deyimler

Divanda Doghum Geleneghi

Divanda Efsaneler-

Divanda Folklor

Divanda Geden EKLER

Divanda Kencekler

Divanda Olum Meleyi-.Doc

Divanda -Olum Meleyi.Doc

Divanda Oyunllar

Divanda Qohumluk Oqushluq

Divanda Qohumluq Atamalari

Divanda Shamanizm.Doc

Divanda Shamanizme.Doc

Divanda Turk Musluman Anlayishinin Yansimasi

Divanda Xi. Yuzyil Turk Yashamiyla Ilgili Qayitlar Uzerine

Divanda Xi. Yuzyil Turk Yashamiyla Ilgili Qayitlar Uzerine

Divanda Yer Alan Efsaneler

Divanda Yer Alan OYUN Adlari

Divandakashqerli Chaghinin Dolanshik Durumun Izler

Divanda-Kelime Oghretiminde Orneklerin Onemi

Divandan Beri Deyimlerde Orqan Adlari

Divanda-Onomastik Leksika

Divani Lugahti Turk-

Divani Lugat Ansikilopedyalarda

Divani Lugat Ansikilopedyalarda

Divan-I Lugat It Türk Esli

Divani Lughati Turkde Gechen Uch Shehrinin Yeri Ve Anlami

Divani Lughati Turk De Geden Ata Sozleri-Atalar Sozunun Inkishafi

Divani Lughatit Turk

Divani Lughatit Turk-

Divani Lughatit Turk Dizini Ereb

Divani Lughatit Turk Incelemeleri

Divani Lughatit Turk Incelemeleri-

Divani Lughatit Turk Uzerine

Divani Lughatit Turk Ve Anadolu Aghizlarinin Soz Varlighinda Ortaqlashan Fiiller

Divani Lughatit Turk, Budist Uyqur Metinleri-Qarshilashtirma

Divani Lughatit Turk, Budist Uyqur Metinleri-Qarshilashtirma

Divani Lughatit Turkde Xalq Bilimi Achisindan Onemi

Divani Lughatit Turkdeki Atasozlerinin Anlambilimsel Achidan Incelenmesi

Divani Lughatit Turkdeki Diyaloqlar Uzerine

Divani Lughatit Turkdeki Diyaloqlar Uzerine

Divani Lughatit Turk-Qazaq

Divani Lughatit Turk-Turkiye

Divani Lughatit Turkun Farsca Chevrisi

Divani Lughatit Turk-Uyqur

Divani Lughatit-Turk Soz Varlighinda Yer Alan Ikilemeler 2-

Divani Lughatit-Turk Ve Uyqurlar

Divani Lughatit-Turk Yer Alan Atasozlerindeki Metaforlar 3-

Divani Lughatit-Turkde Gechen Bayram Kelimesinin Etimolojisi Uzerine

Divani Lughatit-Turkde Gechen Bayram Kelimesinin Etimolojisi Uzerine

Divani Lughatit-Turkde+La

Divani Lughat-Qashqayli Mahmid4-

Divanlugattu Kasgmahmutkitap-Indir.Blogspot.Com.Txt

DIVÂNÜ LÜGATI Indeks.Doc

Divanü Lügati´T-Türk Grameri-1 Isim

Dîvânü Lügâti’t-Türk’teki Heceli Fiillerin Oghuz Ve Qipchaq Qurupu Turk Lehcelerindeki Durumuna Istatistiksel Bir Bakish

Dîvânü Lügâti’t-Türk’teki Tek Heceli Fiillerin

DIVÂNÜ LÛGATI’T-TÜRK’ÜN HALK BILIMI AÇISINDAN ÖNEM.Docx

DIVÂNÜ LÜGATI'T TÜRK INDEKSI Temiz.Docx

Divanu Lugatit Turk.Jpg

Divan-Ü Lügat-It Türk’teki Atasözlerinde

DIVANÜ LÛGAT-IT-TÜRK'TE SAMANIZME AIT KELIMELER

Divanu Lughatda Ata Sozleri

Divanu Lughatit Turk Tercumesi

Divanu Lughatit Turkde Akrabaliq Bildiren Terimler

Divanu Lughatit Turkde Kechen Turk Boylari Ve Boylara Ait Dil Ozellikleri

Divanu Lughatit Turkde -LA-

Divanu Lughatit Turkde -LA-

Divanu Lughatit Turkde Qipchaqca Qaydiyla Verilen Kelimelerin Tarixi Qipchaq Sozvarlighi Ichindeki Yeri 1-

Divanu Lughatit-Turk Ve Uyqurlar

Divanu Lughatitturkden Qaziantep Aghzina Atasozleri

Divanu Luqatit-Turk - Kasgarli Mahmut Ansiklopedilerde

Divan-U-Lugat-It-Turk-Incelemeleri

DIZIN-Divani Lughatit Turkun Farsca Chevrisi

Ilk Turk Lehceleri Sozlugu -Divani Lughatit Turkde Lehcelerin Soz Varlighina Bir Baxish

KASGARLI MAHMUD Ve DIVANU LUGATI'T TURK

Kasgarli Mahmut - Divan-I Lugat-It'türk

Kasgarli Mahmut Divani Lugat It Turk

Mahmud Qashqaylinin -Divanu Lughatit Turk-Yapiti Uzre Biblioqrafik Gosteri

Mahmud Qashqaylinin-Divani Lughatit Turk Yapitinin Morfolojyasi 3-

OGUZ TÜRKÇESININ TARIHÎ GELISME SÜREÇLERI VE DIVANU LÛGAT-IT-TÜRK

Oguz-Turkcesinin-Tarihi-Gelisme-Surecleri-Ve-Divan-U-Lugatit-Turk-Prof-Dr-Zeynep-Korkmaz.Txt

Qashqarli Mahmid Ve Divani Lughatit Turk

Qashqayli Mahmud Ve Divani Lughatit Turkde Eghitim Ile Ilgili Qavramlar

Qashqayli Mahmuda Gore 11 Inci Yuz Ilde Turk Dunyasi.

Qashqayli Mahmudun-Divani Lughatit Turkdeki Heceli Fiillerin Oghuz Ve Qipchaq Qurupu Turk Lehcelerindeki Durumuna Istatistiksel Bir Bakish 1-

Qashqayli Mahmudun-Divani Lughatit Turk-Yapitinda Mitolojik Dunya Modeli Ile Ilgili Bazi Qavramlar

Qipchaqca Sozler Divani Lughatda Mif)Chox Bashli Deyimi- Divan Sheirinde

Sovyetler Birlighinde Qashqarli Mahmudun Divanini Konu Alan Arashdirmalar

Sozluk Divani Lugatit Turk Ve Iran Dillerinden Kopyalar Uzerine Suer Eker

Turkiy Tillar Divani - Indeks

XI.Yuzyil Turk Shiiri-Divani Lughatit Turkdeki Menzum Parchalar-Talat Tekin-1989-268s

Yaz Uzre-Divan Il Lughat


Qutatghu Bilik

«Türki Tillar Diwani» We «Qutadghu Bilik»Ning Kechürmishliri

A List Of Translated Works From Turkish Into Foreign Languages

Azerbaycan Türkçesine Çevirilmis Kutadgu Bilig’in Kiril Harfli Metninin Yazi Çevrimi Ve Dizini

Çagdas Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri

Common Thoughts Of Socrates And Yusuf Khass Hajib On Wisdom And Virtue

Ergun Koca Kutadgu Bilig Yansima Sozler Ozellikleri

Faruk Ozturk Kutadgu Biligde Bitki Adlari

Ilk Islami Eserler

Journal Of The International Society For The History Of Islamic Medicine

Kutadgu Bilig Kazak

Kutadgu Bilig Turkce

Kutadgu Bilig Türkçesinden Anadolu Agizlarina

Kutadgu Bilig Uzbekce

Kutadgu Bilig Ve Siyasetname De Devlet Anlayisi Comprehension Of The State In Kutadgu Bilig And Siyasetname

Kutadgu Bilig’in Devlet Felsefesi Ii

Kutadgu Biligmetin Resit Rahmeti Arat

Kutadgubilig’e Göre Türk Savas Sanati

Lentz And Lowry The Kitabkhana And The Dissemination Of The Timurid Vision3

Paksoy Lectures On Central Asia

Qutadghu Bilik Uyghurche

Qutadqu Bilik Incelemesi

Qutatghu Bilik

Qutatghubilik Uyghurchisi

Qutatqubilik We Qanun

Qutatqubilikke Kirish.

Sample From 11th Century Kutadgu Bilig And The Four Principles Of Bioethics’

Türk Tarihinde Psikiyatriye Bakis

Uigurische Sprachmonumente Und Das Kudatkubilik H E R M An N Väm Ber Y

Yusuf Balasaqunlu Qutadqu Bilik Azerbeycanca

Yusuf Has Hacib

Yusuf Has Hacib Ve Kutadgu Bilig

Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig

Yusup Khass Hajib. Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig) A Turco Islamic Mirror for Princes.

福乐智慧(开罗抄本)

福乐智慧(维也纳本)

福乐智慧》(汉文译本


English Books on Turkestan

A History of inner Asia

A manual on the Turanians and Pan-Turanianism (1920)

A Rare Thirteenth Century History of the Seljuqs

A Russo-Chinese empire

A simple transliteral grammar of the Turkish language (1877

A simplified grammar of the Ottoman-Turkish language (1884) a

A simplified grammar of the Ottoman-Turkish language (1884)

A Study about the Persian Cultural Legacy and Background of the Sufi Mystics Shams Tabrizi and Jalal al-Din Rumi

A Survey of Han and Uyghur Migrants in Urumqi

A Third Journey Of Exploration In Central Asis 1913 1916 (Not)

A thousand years of the Tartars (1895)

A travers le royaume de Tamerlan (Asie centrale); voyage dans la Sibérie occidentale, le Turkestan, la Boukharie, aux bords de l'Amou-Daria, à Khiva et dans l'Oust-Ourt (1892)

A török faj, ethnologiai és ethnografiai tekintetben (1885)

Account of the survey operations in connection with the mission to Yarkand and Kashgar in 1873-74 (1875

Account of the survey operations in connection with the mission to Yarkand and Kashgar in 1873-74

Adventures in Tibet (1904

Adventures of Michailow, a Russian captive among the Kalmucs, Kirghiz, and Kiwenses (1822)

Alexander the Conquest of the Far East

Ameisen aus Transcaspien und Turkestan.

An empire builder of the sixteenth century ; a summary account of the political career of Zahir-ud-din Muhammad, surnamed Babur (1900)

An empire builder of the sixteenth century ; a summary account of the political career of Zahir-ud-din Muhammad, surnamed Babur (1918)

An empire builder of the sixteenth century, a summary account of the political career of Zahir-ud-din Muhammad, surnamed Babur (1918)

An empire builder of the sixteenth century; a summary account of the political career of Zahir-ud-din Muhammad, surnamed Babur, being the Allahabad University lectures for 1915-16 (1900)

An empire builder of the sixteenth century; a summary account of the political career of Zahir-ud-din Muhammad, surnamed Babur, being the Allahabad University lectures for 1915-16 (19--)

An Englishwoman in a Turkish harem. (1915)

Ancient Khotan vol.1

Ancient Khotan 2

Ancient Khotan 2 text

Ancient Khoten

Arabic edition of a section of Avicenna's al-Qanun fi al-Tibb, printed in Rome in 1593

Arapa-Turkce-Sozluk-SerdarMUTCALI

Archaeological Researches in Sinkiang (1939 with text

Archaeological Researches in Sinkiang (1939)

Archaeological Researches in Sinkiang (1939

Asaret Astidiki Sherqi Turkistan

Asiatic neighbours (1894)

A Grammar of Orkhon Turkic Uralic and Altaic

A History of Inner Asia

Babur Nama (1979)

Baburnamah, Ilminski ed, 1857

Babur The Tiger First Of The Great Moguls (1962)

Beginnings of writing in central and eastern Asia, or, Notes on 450 embryo-writings and scripts (1894

Campaigning on the Oxus, and the fall of Khiva (1874)

Campaigning on the Oxus, and the fall of Khiva (1876)

Caravan journeys and wanderings in Persia, Afghanistan, Turkistan, and Beloochistan; with historical notices of the countries lying between Russia and India (1857)

Catalogue of the Persian, Turkish, Hindustani and Pushtu manuscripts (1889) 50 mb .ascshtn.partial

Catalogue of the Persian, Turkish, Hindustani and Pushtu manuscripts (1889)

Catalogue of the Turkish manuscripts in the British museum (1888

Catalogue

Celebizade Asim Tarihi

Central Asia travels in Cashmere, Little Thibet and Central Asia (1893

Central Asia and Tibet towards the holy city of Lassa (1903) 1

Central Asia and Tibet towards the holy city of Lassa (1903) 2

central asian history garthus

China Marches West The Qing Conquest of Central Eurasia

China 039 s Last Empire The Great Qing History of Imperial China

China Economics Political and Social Issues

Chinese Central Asia; a ride to Little Tibet (1893 1

Chinese Central Asia; a ride to Little Tibet (1893 2

Chinese Central Asia; a ride to Little Tibet (1893

chinese turkestan 00bruc

Chinese Turkestan, with caravan and rifle,

Dawn over Samarkand; the rebirth of central asia (c1935)

Definition of Colonialism

DEVELOPMENT OF THE PRE-DYNASTIC KHITAN

Die archaeologischen und literarischen Funde in Chinesisch Turkestan und ihre Bedeutung für die orientalistische Wissenschaft (1912)

Die archaeologischen und literarischen Funde in Chinesisch Turkestan und ihre Bedeutung für die orientalistische Wissenschaft (1912

Die natürlichen Landschaften von Russisch-Turkestan; Grundlagen einer Landeskunde (1920

Diplomatic transactions in Central Asia, from 1834 to 1839 .. (1841)

DLT'deki yiyecek icecek adlari ve bu adlarin Turkiye Turkcesindeki gorunumleri

Durch Central-Asien; die Kirgisensteppe, Russisch-Turkestan, Bochara, Chiwa, das Turkmenenland und Persien (1888

Dvn-i Lut üt-Türk (1917)

Düstr-i 'asker (1869)

Culture and Imperialism

Encyclopedia of Espionage Intelligence and Security Volume 3 R Z Index

History of the Ottoman Empire and Modern Turkey Volume 1 Empire of the Gazis The Rise and Decline of the Ottoman Empire 1280 1808

History of the Ottoman Empire and Modern Turkey Volume 2 Reform Revolution and Republic The Rise of Modern Turkey 1808 1975

Phonology Analysis and Theory Cambridge Textbooks in Linguistics

The Arab Revolt 1916 18 Lawrence sets Arabia ablaze Campaign

The formation of Turkey the Seljukid Sultanate of R 363 m eleventh to fourteenth century

The History of Ancient Iran Handbuch der Altertumswissenschaft Dritte Abteilung Siebenter Teil

The Ottoman Road to War in 1914 The Ottoman Empire and the First World War Cambridge Military Histories

The Turkic Languages Routledge Language Family Descriptions

Towards Sustainable Use of Rangelands in North West China

Turkish in Three Months Hugo 039 s Simplified System

Edebiyat (1907)

Eine Reise durch Zentralasien im Jahre 1906 2

Eine Reise durch Zentralasien im Jahre 1906

El-Lugat ül-Neva'iye (1870) bw

El-Lugat ül-Neva'iye (1870)

Empires of the Silk Road A History of Central Eurasia from the Bronze Age to the Present

Encyclopedia of Ancient and Forbidden Secrets

Encyclopedia of Philosophy

Encyclopedia of Buddhism - pt.02

Encyclopedia of Stateless Nations Ethnic and National Groups around the World- 2nd Edition

England and Russia in Central Asia (1879) 1

England and Russia in Central Asia (1879).wp8go5t.partial

England and Russia in the East a series of papers on the political and geographical condition of Central Asia (1875

England and Russia in the East; a series of papers on the political and geographical condition of central Asia (1875)

English Grammar Practice Intermediate Students Longman English Language Teaching

English, Arabic, Persian, Turkish, Armenian, Kurdish, Syriac (1920)

Eski Uyqur Turkcesi Metinlerinde Genish Zaman Ekinin Kullanimi (Serpil Akbulut) (Manisa-2005)

Etymologisches Wörterbuch der Turko-Tatarischen Sprachen; ein Versuch zur Darstellung des Familienverhältnisses des Turko-Tatarischen Wortschatzes (1878

Explorations in Turkestan, with an account of the basin of eastern Persia and Sistan. Expedition of 1903 (1905)

Explorations in Turkestan, with an account of the basin of eastern Persia and Sistan. Expedition of 1903 (1905

Fatih.devrinde.ilim

Fishes of Turkestan. (Travels in Turkestan, A.P. Fedtshemko) (1874

Forty-four Turkish fairy tales

From Kulja, across the Tian Shan to Lob-Nor (1879

From Kulja, Across the Tian Shan to Lob-Nor.docx

From Kulja, Across the Tian Shan to Lob-Nor

From Moscow to the Persian gulf, being the journal of a disenchanted traveller in Turkestan and Persia (1915)

From Moscow to the Persian Gulf, being the journal of a disenchanted traveller in Turkestan and Persia (1915

Gates of Empire

Grand dictionnaire Français-Chinois du nouveau siècle, ????????

Herat the granary and garden of Central Asia (1880)

Hibet-ül hakayik (1915) 1

Hibet-ül hakayik (1915) 2

History of Bokhara from the earliest period down to the present, composed for the first time after oriental known an unknown historical manuscripts (1873) 1

History of Bokhara from the earliest period down to the present, composed for the first time after oriental known an unknown historical manuscripts (1873)

History of Bokhara from the earliest period down to the present, composed for the first time after oriental known an unknown historical manuscripts (1873

History of civilizations of Central Asia Volume I

History of civilizations of Central Asia Volume II

History of civilizations of Central Asia Volume III

History of civilizations of Central Asia Volume IV(1)

History of civilizations of Central Asia Volume IV(2)

History of civilizations of Central Asia Volume V

History of civilizations of Central Asia Volume VI

History of Rice in Western and

History of the Ottoman Empire and Modern Turkey Volume 1 Empire of the Gazis The Rise and Decline of the Ottoman Empire 1280 1808

History of the Ottoman Empire and Modern Turkey Volume 2 Reform Revolution and Republic The Rise of Modern Turkey 1808 1975

Impressions of the Duab (Russian Turkestan) (1907

In the Heart of Asia 1926 3

In the Heart of Asia 1926 2

In the Heart of Asia 1926

In Tibet and Chinese Turkestan being the record of three years' exploration (1901)

In Tibet and Chinese Turkestan being the record of three years' exploration (1901

In Tibet and Chinese Turkestan being the record of three years' exploration (1901)

In Tibet and Chinese Turkestan being the record of three years' exploration (1901

Innermost Asia travel & sport in the Pamirs (1900)

Islam in China

Jarring-1991-Kashghar

jiddilazim.docx.doc

Journal of the History of Sufism, (eds

[[Journey in Turkestan, 2(5). Formicidae.] (1877 b ]]

[[Journey in Turkestan, 2(5). Formicidae.] (1877 ]]

Journey to Kashgaria and Kun-lun 1949 2

Journey to Kashgaria and Kun-lun 1949

Journey to Turkistan

Journey to Turkistan2

Journey to Turkistan3

Journeys in the Turkestanian region and explorations of the mountainous 1873 2

Journeys in the Turkestanian region and explorations of the mountainous 1873

Kaare Gronbech. The Turkish system of Kinship

kashgaria eastern00kurorich

Kashmir and Kashghar. A narrative of the journey of the embassy to Kashghar in 1873-74 (1875

Kashmir and Kashghar 1873 -2

Kashmir and Kashghar 1873

Knobloch, Edgar - Turkestan

Kyrgyz

Közép-ázsiai utazás, melyet a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából 1863-ban Teheránból a Turkman sivatagon át, a Kaspitenger keleti partján Khivába és Szamarkandra. Tett és leírt Vámbéry Ármin (1865

Külliyt-i av'id-i 'Osmnye (1886)

Küçük Türk trhi (1913)

[[L'Asie inconnue [par] Sven Hedin. Traduit du suédois par Charles Rabot (1903 ]]

[[L'Asie inconnue [par] Sven Hedin. Traduit du suédois par Charles Rabot ]]

Lahore to Yarkand Incidents of the Route and Natural History of the ....docx

LANGUAGE USE IN THE OTTOMAN EMPIRE AND ITS PROBLEMS

Le Kohistan, le Ferghanah & Kouldja 1877 2

Le Kohistan, le Ferghanah & Kouldja 1877

Le Turkestan Russe (1914)

Lectures on the history of the Turks in its relation to Christianity (1854)

Legends of Khotan and Nepal

lopir.jpg

Luat-i Çaaty ve Türk-i 'Osmn (1880)

manichaean Uigur kingdom in Central Asia

Manuscript remains of Buddhist literature found in Eastern Turkestan (1916)

Manuscript remains of Buddhist literature found in Eastern Turkestan; facsimiles with transcripts, translation and notes (1916)

Manuscript remains of Buddhist literature found in Eastern Turkestan; facsimiles with transcripts, translation and notes (1916

Memoirs of Baber, Emperor of India, first of the great Moghuls; (1909)

Memoirs of Zehir-Ed-Din Muhammed Babur, emperor of Hindustan (1921) 1

Mesnevi-yi serif serhi (1872)

Mevlana Bibliograsiyasi cilt 01

Mevlana Bibliograsiyasi cilt 02

Mongolia and Sinkiang 1927 2

Mongolia and Sinkiang 1927 3

Mongolia and Sinkiang 1927

Narrative of a mission to Bokhara, in the years 1843-1845, to ascertain the fate of Colonel Stoddart and Captain Conolly (1846

Narrative of a mission to Bokhara

Nature Reserves of the Himalaya and the Mountains of Central Asia (1993

News from Tartary 1936 2

News from Tartary 1936

Nouvelles fourmis de Chine et du Turkestan Russe. (1928

Old Turkic Word Formation-Marcel Erdal-Ingilizce-1991-432s

On secret patrol in high Asia (1922

On Alexanders Track To The Indus (2005)

Oracle Bones A Journey Between China 039 s Past and Present

Orhun abideleri (1921)

Oriental and western Siberia

Origins of the Turks

Origins of the Turks text

Osmanlicadan Türkçeye kariliklar kilavuza (1900)

Ottoman Turkish Alphabet 3tables

pan-turkism-va-iran

[[Pastyrskoe bogoslovi¯e v Rossi¯i za XIX vi?ek [microform] (1899 ]]

Preliminary report on a journey of archaeological and topographical exploration in Chinese Turkestan (1901)

Preliminary report on a journey of archaeological and topographical exploration in Chinese Turkestan (1901

qol yazma

QUTATQUBILIK

Radlov dicI1

Radlov dicI2

Reconnoitring central Asia; pioneering adventures in the region lying between Russia and India (1886

riwayat of jorji zeydan 17 ramazan(arabic)

Ruby Turkestana = Die Fische von Turkestan (1905

Russia and China in Central Asia growing geopolitical competition

Russia in Asia a record and a study, 1558-1899 (1900

Russia in central Asia in 1889 & the Anglo-Russian question (1889

Russia In Central Asia In 1889 (1889)

Russia's railway advance into Central Asia; notes of a journey from St. Petersburg to Samarkand (1890

Russian Central Asia, including Kuldja, Bokhara, Khiva and Merv (1885)

Russian Urban Tactics - Lessons from th

Samarqand O Bukhara Ki Khuni Sargazisht

Sand-buried ruins of Khotan personal narrative of a journey of archaeological and geographical exploration in Chinese Turkestan; with map (1904

Scientific results of the second Yarkand Mission; (1891)

Senqlaq -(ingilizce) -(qilavson)-A Persian Guide to the Turkish Language

sesli edebiyat

Sesli Edebiyat Yapimlari.docx

shemseddin sami

Siberia and Central Asia (1899)

Sir Gerard Clauson

Sketches of Central Asia; additional chapters on my travels, adventures, and on the ethnology of Central Asia (1868)

Sketches of Central Asia; additional chapters on my travels, adventures, and on the ethnology of Central Asia (1868

Tamerlame; Central Asia’s Path

tatary-russkie

Teach Yourself Turkish Complete Course

The Ancients of Kongur - Chapter 1 - The Secrets of Kashgar

The Arab conquests in Central Asia (1923)

The Arab Conquests In Central Asia (?????????).AMS Press,Inc. New York 1970

The Awakening Of Turkey A History Of The Turkish Revolution (1909)

The Babur-nama in English (Memoirs of Babur) (1922) 2

The Babur-nama in English (Memoirs of Babur) (1922)

The Biblical geography of Central Asia with a general introduction to the study of sacred geography, including the antediluvian period (1836

The Biblical geography of Central Asia 11.rv5wui6.partial

The Biblical geography of Central Asia 17

The Bokhara victims (1845)

The Bride of Abydos a Turkish tale (1814)

The Buddhist Culture of the Old Uigur Peoples

The Chinese empire a general & missionary survey

The coming struggle for India, being and account of the encroachments of Russia in Central Asia, and of the difficulties sure to arise therefrom to England (1885

The czar and the sultan; or, Nicholas and Abdul Medjid their private lives and public actions (1853)

The Duab of Turkestan, a physiographic sketch and account of some travels (1913

The Duab of Turkestan; a physiographic sketch and account of some travels (1913)

The expansion of Russia (1915)

The expansion of Russia; (1904)

The face of Manchuria, Korea, & Russian Turkestan (1911

The Far East (1905)

The gates of India, being an historical narrative (1910

The heart of Asia a history of Russian Turkestan and the Central Asian Khanates from the earliest times (1899

The Indian borderland, 1880-1900 (1909)

The knight of the silver cross or, Hafed, the lion of Turkestan. A tale of the Ottoman Empire. .. (1849)

The life of the Buddha, and the early history of his order (1884)

The life of Yakoob Beg Athalik ghazi, and Badaulet ; Ameer of Kashgar (1878)

The life of Yakoob Beg Athalik ghazi, and Badaulet ; Ameer of Kashgar (1878

The life of Yakoob Beg; Athalik Ghazi, and Badaulet; Ameer of Kashgar (1878)

The marches of Hindustan, the record of a journey in Thibet, Trans-Himalayan India, Chinese Turkestan, Russian Turkestan and Persia (1907)

The marches of Hindustan, the record of a journey in Thibet, Trans-Himalayan India, Chinese Turkestan, Russian Turkestan and Persia (1907

The Origin of Turkic Runic Alphabet

[[The Ottoman Turks to the Fall of Constantinople [1453] ]]

The problem of Asia a lecture delivered by G.D. Wesselitsky before the Central Asian Society of London, June 1st, 1904 ; with an introduction by Donald Mackenzie-Wallace (1904)

[[The pulse of Asia; a journey in central Asia illustrating the geographic basis of history ([introd. 1919 ]]

The Russians at the gates of Herat (1885)

The Russians at the gates of Herat (1885)

The Russians in Central Asia their occupation of the Kirghiz steppe and the line of the Syr-Daria

[[The Russians in Central Asia t by Capt. Valikhanof, M. Veniukof and [others ]]

The Russians in Central Asia their occupation of the Kirghiz steppe

[[The Russians in Central Asia their occupation of the Kirghiz steppet by Capt. Valikhanof, M. Veniukof and [others ]]

The Russians in Central Asia

The Seljuqs

The Soviet Far East And Central Asia (1944)

The story of my struggles the memoirs (1905) 1

The story of my struggles the memoirs (1905) 2

The story of my struggles the memoirs of Arminius Vambéry (1904) 2

The story of my struggles the memoirs of Arminius Vambéry (1904) 1

The Struggle with the Saracens, 717-1057

The Turkish empire the sultans, the territory, and the people (1876)

The Turkish empire; its growth and decay (1917)

The Turks of Central Asia in History and at Present Day

The Turks of Central Asia in History and at Present Day.ib4osxl.partial

The Turks of Central Asia in History and at Present Day

The Turks of Central Asia in history and at the present day

TheTarikh-i-rashidiVer1.0

The Acquisition of Aspect and Modality The Case of Past Reference in Turkish Cambridge Studies in Linguistics .djvu

The Cambridge History of Early Inner Asia

The Culture of China

The Horse the Wheel and Language How Bronze Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World.djvu

The Life of Yakoob Beg Athalik Ghazi a

The Party The Secret World of China 039 s Communist Rulers.epub

The Rough Guide to Turkish Dictionary Phrasebook 3 Rough Guide Phrasebooks

The Turkic Languages Routledge Language Family Descriptions

The Turkish Language Reform A Catastrophic Success

The World of the Huns Studies in Their History and Culture

Through Central Asia with a map and appendix on the diplomacy and delimitation of the Russo-Afghan frontier (1887

Through Central Asia; with a map and appendix on the diplomacy and delimitation of the Russo-Afghan frontier (1887

Through deserts and oases of central Asia (1920)

Through deserts and oases of central Asia (1921)

through heart of asia

throughheartofas01bonv djvu

throughheartofas01bonv djvu.hhg8o8l.partial

Tibet and Turkestan a journey through old lands and a study of new conditions (1905

Timurids in Transition Turko Persian Politics and Acculturation in Medieval Iran Brill 039 s Inner Asian Library

Trans-Himalaya discoveries and adventures in Tibet (1909

Travel & sport in Turkestan (1910)

Travels in central Asia; being the account of a journey from Teheran across the Turkoman desert on the eastern shore of the Caspian to Khiva, Bokhara, and Samarcand. Performed in the year 1863 (1865)

Travels in central Asia; being the account of a journey from Teheran across the Turkoman desert on the eastern shore of the Caspian to Khiva, Bokhara, and Samarcand. Performed in the year 1863 (1865

Travels in Eastern Turkestan 1928 2

Travels in Eastern Turkestan 1928 3

Travels in Eastern Turkestan 1928

Travels in Russia, Tartary and Turkey (1839

Travels in Tartary, Thibet and China during the years 1844-5-6 (1898) 2

Travels in the regions of the upper and lower Amoor, and the Russian acquisitions on the confines of India and China

Travels into Bokhara; being the account of a journey from India to Cabool, Tartary, and Persia 1

Travels into Bokhara; being the account of a journey from India to Cabool, Tartary, and Persia 2

Travels into Bokhara; being the account of a journey from India to Cabool, Tartary, and Persia 3

Tukistan Qayghusu (Alixan Tore Saghuni)(Ish Aparan-Haci Abdurreshid Kerimi)(Ebced) (2007)

Turecko-uygurskij slovar

Turetskaia khrestomatiia (1857)

Turk.bilim.tarihi.bibliyografyasi

Turk.dillerinin.tarihi

Turk.tarihine.giris

Turkestan the heart of Asia, 1911

Turkestan, die Wiege der indogermanischen Völker. Dargestellt (1900

turkestan`the heart of Asia

Turkey of the Ottomans (1911)

Turkic Oral Epic Poetry Tradition Forms Poetic Structure Garland Reference Library of the Humanities

turkish

Turkish literature; comprising fables, belles-lettres and sacred traditions; (1901

Turkish self-taught; or, The dragoman for travellers in the East, being a new, practical and easy method of learning the Turkish language (1877

turkishempireits00ever

Turkish Studies in the history and Philosophy of Science Boston Studies in the Philosophy of Science Vol 244

Turkish Descriptive Grammars

turks of central asia

turksofcentralas00czapuoft pdf

Turkustanda musluman olan ilk turk hokumdarlari

turuz 07082011

uigurisch-deutschen Wörterbuche und lithografirten Facsimile aus dem Originaltexte des Kudatku Bilik (1870

Uigurische Sprachmonumente und das Kudatku Bilik. Uigurischer Text mit Transscription und Übersetzung nebst einem uigurisch-deutschen Wörterbuche und lithografirten Facsimile aus dem Originaltexte des Kudatku Bilik

Vom Newastrand nach Samarkand (1889)

Voyages et aventures en Perse, dans l'Afghanistan, le Beloutchistan et le Turkestan (1870

W. Radloff. Versuch eines Wörterbuch der Türk-Dialekte

Yeni Tarama Sozlugu-Turk Dil Kurumu

1906) = Ocerki fauny Turkestana na osnavanij materiala, sobrannago D.D. Pedasenko (1904-1906 g.) (1908

А. Аблимит, Д. Мин, Основы Диалога Уйгурского Языка

А. К. Боровков, Учебник Уйгурского Языка

А. Кайдаров, Краткий грамматический очерк уйгурского языка

А. Кайдаров, Ғ. Сәдвақасов, Т. Талипов, hазирқи заман уйғур тили

Актуальные Проблемы Советского Уйгуроведения

Г. Садвакасов, Язык Уйгуров Ферганской Долины (2)

Д. Ж. Касымова, Уйгурский язык Самоучитель

Исследования по уйгурскому языку

Махмуд ал–Кашгари. Диван Лугат ат–Турк (2005)

Н. А. Баскаков, Язык прииссыккульских уйгуров

Ш. И. Хидоятова, А. А. Каримов, Основы Уйгурского Языка (Часть-2)


Islamic Manuscripts Reference Library

A work on the interpretation of dreams by Abu al Hasan `Ali b. Ahmad b. Muhammad al Ghaznawi, 8 14th century

Abdullaeva 1997 MO 03 2 Turkish Shahnama

Ahwal i Safar i Bukhara, by Hafiz Fadil Khan, copied in Attock (Pakistan) in or not long after 1228 1813, shekaste script (MS Leiden Or. 5811)

Akimushkin 1997 MO 03 1 Herat

Alikberov Rezvan 1995 MO 1 1 Ibn

Berlie 2004 Islam China 000 028

Berlie 2004 Islam China 029 085

Berlie 2004 Islam China 086 167

Binney3rd 1979 Turkish Treasures 000 011

Binney3rd 1979 Turkish Treasures 012 037

Binney3rd 1979 Turkish Treasures 038 057

Binney3rd 1979 Turkish Treasures 058 081

Binney3rd 1979 Turkish Treasures 082 107

Binney3rd 1979 Turkish Treasures 108 129

Binney3rd 1979 Turkish Treasures 130 155

Binney3rd 1979 Turkish Treasures 156 185

Binney3rd 1979 Turkish Treasures 186 209

Binney3rd 1979 Turkish Treasures 210 233

Binney3rd 1979 Turkish Treasures 234 250

Birnbaum 1997 Katib Chelebi S42BW 109112817370

Blair 2006 Calligraphy 2 414 439

Blair 2006 Calligraphy 2 440 465

Blair 2006 Calligraphy 2 466 475

Bobrovnikov 2010 Catalogue 13 33

Bobrovnikov 2010 Catalogue 34 57

Bobrovnikov 2010 Catalogue 58 64

Brockelmann 1908 Hamburg 0 00 21

Brockelmann 1908 Hamburg 1 001 045

Brockelmann 1908 Hamburg 1 046 085

Brockelmann 1908 Hamburg 1 086 125

Brockelmann 1908 Hamburg 1 126 165

Brockelmann 1908 Hamburg 1 166 205

Brockelmann 1908 Hamburg 1 206 246

Chinnery 2004 Sahhafi Chini 123 140

Cicek 2000 Civilisation 4 1 199 209 Acikgoz

Damme Braam 1988 Search MME3

Derman 2000 Festschrift 271 282 Erunsal

Derman 2000 Festschrift 447 456 Safwat

Devin DeWeese, A note on manuscripts of the Zubdat al athar, a Chaghatay Turkic History from sixteenth century Mawarannahr, in MME 6 (1994), pp. 96 100

DeWeese 1994 Note MME6 (1)

DeWeese 1994 Note MME6

Dhakhira yi Khwarizmshahi, by Zayn al Din Gurgani, mid 8 14th century (), naskh script (MS Leiden Or. 18.161)

Flemming 1986 Union

Gibb 1900 HOP 6 000 050 historyofottoman06gibbuoft_bw

Gibb 1900 HOP 6 051 100 historyofottoman06gibbuoft_bw 2

Gibb 1900 HOP 6 101 150 historyofottoman06gibbuoft_bw 3

Gibb 1900 HOP 6 151 200 historyofottoman06gibbuoft_bw 4

Gibb 1900 HOP 6 201 250 historyofottoman06gibbuoft_bw 5

Gibb 1900 HOP 6 251 300 historyofottoman06gibbuoft_bw 6

Gibb 1900 HOP 6 301 end historyofottoman06gibbuoft_bw 7

Gunay Kut, Some aspects of the cataloguing of Turkish manuscripts, in MME 3 (1988), pp. 58 68

Hartmann 1952 Festschrift 15 Brockelmann 221 249

Hibshi 1975 Hadhramawt 205 242 Tarim Husayni

Houtsma 1894 eintrkischarab00houtuoft

inventory academy collection

James 1992 AfterTimur 001 012

James 1992 AfterTimur 013 025

James 1992 AfterTimur 026 032

James 1992 AfterTimur 033 040

James 1992 AfterTimur 041 049

James 1992 AfterTimur 050 055

James 1992 AfterTimur 056 063

James 1992 AfterTimur 064 071

James 1992 AfterTimur 072 079

James 1992 AfterTimur 080 085

James 1992 AfterTimur 086 093

James 1992 AfterTimur 094 101

James 1992 AfterTimur 102 111

James 1992 AfterTimur 112 121

James 1992 AfterTimur 122 129

James 1992 AfterTimur 130 137

James 1992 AfterTimur 138 145

James 1992 AfterTimur 146 153

James 1992 AfterTimur 154 160

James 1992 AfterTimur 161 167

James 1992 AfterTimur 168 174

James 1992 AfterTimur 175 179

James 1992 AfterTimur 178 183

James 1992 AfterTimur 184 187

James 1992 AfterTimur 188 193

James 1992 AfterTimur 194 199

James 1992 AfterTimur 200 205

James 1992 AfterTimur 206 213

James 1992 AfterTimur 214 221

James 1992 AfterTimur 222 229

James 1992 AfterTimur 230 237

James 1992 AfterTimur 238 243

James 1992 AfterTimur 244 256

Jong catalogus 1862 01 Praefatio I XVII

JSS Supp 15 3 Schlegova 2004 017 023 (1)

JSS Supp 15 3 Schlegova 2004 017 023 (2)

JSS Supp 15 3 Schlegova 2004 017 023

kitab mamu turjuman turki Saito 2006 Words 1 00 49

kitab mamu turjuman turki Saito 2006 Words 2 01a 67a 2

kitab mamu turjuman turki Saito 2006 Words 2 01a 67a

kitab mamu turjuman turki Saito 2006 Words 2 67b 73a

Kitab Minhag al Rashad, an encyclopedic compilation by Shukr Allah b. Ahmad, possibly 10 16th century, naskh script (MS Leiden Or. 501)

Maarif i Sultan Walad, by Sultan Walad, the son of Galal al Din Rumi, dated 889 1484, naskh script (MS Leiden Or. 603)

Martinovitch 1929 APT manuscripts Columbia University Library

Meer Izzut Oollah 1872 Henderson Travels in Central Asia

Muminov 1997 MO 03 2 Fund Turkestan

Muttaqi 2002 Fihrist Turki 1 000 085

Muttaqi 2002 Fihrist Turki 1 086 155

Muttaqi 2002 Fihrist Turki 1 156 245

Muttaqi 2002 Fihrist Turki 1 246 308

Muttaqi 2002 Fihrist Turki 1 329 375 illustrations

Omar Khalidi, A Guide to Arabic, Persian, Turkish, and Urdu Manuscript Libraries in India, in MELA Notes 75 76 (Fall 2002 Spring 2003), pp. 1 59

Ozel 200x Elifba 00 07

Ozel 200x Elifba 08 15

Ozel 200x Elifba 16 23

Ozel 200x Elifba 24 31

Ozel 200x Elifba 32 39

Ozel 200x Elifba 40 47

Petrosyan 1995 MO 1 1 Three anon

Petrosyan 1995 MO 1 2 Iskenderna

Rezvan 2006 Rezvan Quran Woman (1)

Rezvan 2006 Rezvan Quran Woman

Saban 1995 Muteferrika 000 055

Saban 1995 Muteferrika 056 105

Saban 1995 Muteferrika 106 155

Saban 1995 Muteferrika 156 168

Saito 2006 Words 1 00 49

Saito 2006 Words 2 01a 67a (1)

Saito 2006 Words 2 01a 67a

Saito 2006 Words 2 67b 73a

Shahnama by Firdawsi, copied in 840 1437, nasta`liq script (MS Leiden Or. 494)

Storey 1927 PL 02 061 239 History

Storey 1927 PL 02 237 433 History

Storey 1927 PL 02 432 607 History

Storey 1927 PL 02 599 780 History

Storey 1953 PL 01 2 0781 0923 Biography

Storey 1953 PL 01 2 0922 1066 Biography

Storey 1953 PL 01 2 1066 1188 Biography

Storey 1953 PL 01 2 1189 1228 Additions Quran

Storey 1953 PL 01 2 1229 1355 Additions History

Storey 1953 PL 01 2 1357 1443 Indexes

Sultanov 1996 MO 02 1 Medieval

Sultanov 1997 MO 03 4 Turkic ver

Sultanov 1999 MO 05 1 Authors

Tazi 2005 Rihlat Rihalat 1 000 041

Tazi 2005 Rihlat Rihalat 1 042 105

Tazi 2005 Rihlat Rihalat 1 106 165

Tazi 2005 Rihlat Rihalat 1 166 235

Tazi 2005 Rihlat Rihalat 1 236 305

Tazi 2005 Rihlat Rihalat 1 306 375

Tazi 2005 Rihlat Rihalat 1 376 418

Tazi 2005 Rihlat Rihalat 2 419 465

Tazi 2005 Rihlat Rihalat 2 466 535

Tazi 2005 Rihlat Rihalat 2 536 605

Tazi 2005 Rihlat Rihalat 2 606 675

Tazi 2005 Rihlat Rihalat 2 676 755

Tazi 2005 Rihlat Rihalat 2 756 829

Tazi 2005 Rihlat Rihalat 2 830 836

Terletsky 2005 MO 11 1 Khuqand

Terletsky 2007 CA Makka

Titley 1979 Plants

Turkish Book 2008 000 prelims (1)

Turkish Book 2008 000 prelims

Turkish Book 2008 009 025 Binark

Turkish Book 2008 026 035 Binark

Turkish Book 2008 037 047 Binark

Turkish Book 2008 048 053 Basar interview 1

Turkish Book 2008 054 059 Basar interview 2

Turkish Book 2008 060 073 Aritan

Turkish Book 2008 074 089 Aritan

Turkish Book 2008 090 097 Aritan

Turkish Book 2008 098 103 Secen interview 1

Turkish Book 2008 104 106 Secen interview 2

Turkish Book 2008 107 115 Karacson (1)

Turkish Book 2008 107 115 Karacson

Turkish Book 2008 117 121 Zellich

Turkish Book 2008 123 131 Kut

Turkish Book 2008 133 145 Erunsal

Turkish Book 2008 146 159 Erunsal

Turkish Book 2008 160 180 Erunsal

Turkish Book 2008 182 186 Manav

Turkish Book 2008 187 191 Isli

Turkish Book 2008 192 195 Isli

Turkish Book 2008 196 199 Isli

Zieme 2009 Liaoye Chinese Ligature Uygur Manuscripts
Diqqet uyghir@gmail.com ----

Kereklik kitablar uchun uyghir@gmail.com bilen alaqe qiling

eger izdigen kitawingiz bu yerde bolmisimu uyghir@gmail.com gha xet yezing , tepishingizge yardem beridu.